Linija

 

Mokyklos darbo taryba:

Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė - pirmininkė;
                                                     Virginija Kasparavičienė - direktoriaus pavaduotoja ūkiui - narė;
                                                     Renata Kožemečenko - auklėtojo padėjėja - narė.

Mokyklos taryba:

Mokyklos tarybos pirmininkė –  Sandra Dargienė;

                                                    Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja - Ingrida Miliūnė;
                                                     Mokyklos tarybos nariai:
                                             Asta Stanevičienė;
                                             Jolita Kundrotaitė;
                                             Indrė Dikavičiūtė;
                                             Edita Petrėnienė ;
                                             Rūta Bukauskienė;
                                             Aurelija Čiunkienė ;
                                             Ramunė Pečiukonytė;
 
                                            Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Joana Mažeikienė - direktorė;
Mokytojų tarybos nariai:
Ramunė Pečiukonytė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Aurelija Čiunkienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Loreta Rimkienė - lopšelio-darželio auklėtoja;
Rita Katkevičienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Rūta Bukauskienė- lopšelio-darželio auklėtoja;
Ingrida Miliūnė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Eglė Norkutė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Rima Didžpetrė lopšelio-darželio auklėtoja;
Jurgita Survilienė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                   Ieva Pumputytė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                   Neringa Talmontienė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas).

Vaiko gerovės komisija:

Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
Rita Katkevičienė - logopedė (pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistė) – komisijos pirmininkės pavaduotoja;
Edita Petrėnienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė – komisijos narė;
Ingrida Miliūnė - lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė;
Rūta Bukauskienė -lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė;
Eglė Norkutė - lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė
Monika Lavickienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  – komisijos narė.

Tėvų komitetai  2019-2020 m.m.

                              1 grupės

                          Sandra Dargienė

                          Brigita Šiurienė

                          Viktorija Dirvelienė

                            2 grupės

                         Joana Lisovskienė

                         Liana Raudienė

                         Asta Stanevičienė

                            3 grupės

                        Jolita Kundrotaitė

                        Rūta Urbonavičiūtė

                        Mindaugas Rusteikis

                           4 grupės

                        Vitalija Žičkutė

                        Indrė Dikavičiūtė

                       Darius Beržinis

                       Virginija Stanulevičienė

                                   Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti

                                    Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė;

                                    Rima Didžpetrė, raštinės administratorė – administratorė;

                                    Darbo grupės nariai:

                                    Virginija Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

                                    Elena Sabeckienė, vyr. buhalterė;

                                    Svetlana Markevičienė, valgiaraščių specialistė;

                                    Rūta Bukauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                                    Rita Katkevičienė, logopedė;

                                

   

  Informacija atnaujinta: 2018-09-27

top