Linija

 

Mokyklos darbo taryba:

Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė - pirmininkė;
                                             Virginija Kasparavičienė - direktoriaus pavaduotoja ūkiui - narė;
                                             Renata Kožemečenko - auklėtojo padėjėja - narė.

Mokyklos taryba:

Mokyklos tarybos pirmininkė – Diana Starkutė-Kriukovė (Nojaus ir Urtės mama);
                                             Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja - Rūta Bukauskienė - lopšelio-darželio auklėtoja;
                                             Mokyklos tarybos nariai:
                                             Jolanta Rusteikienė (Sandros ir Arvydo mama);
                                             Laimonas Markuščenko (Adelės tėtis);
                                             Laurynas Vainutis (Lijos tėtis);
                                             Edita Petrėnienė - priešmokyklio ugdymo pedagogė;
                                             Veronika Baškienė - lopšelio-darželio auklėtoja;
                                             Zinaida Kriaučiūnienė - lopšelio-darželio auklėtoja;
                                             Ramunė Pečiukonytė - direktorės pavaduotoja ugdymui.
 
                                            Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Joana Mažeikienė - direktorė;
Mokytojų tarybos nariai:
Ramunė Pečiukonytė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Veronika Baškienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Zinaida Kriaučiūnienė - lopšelio-darželio auklėtoja;
Rita Katkevičienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Rūta Bukauskienė- lopšelio-darželio auklėtoja;
Ingrida Miliūnė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Eglė Norkutė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Erika Skuodaitė lopšelio-darželio auklėtoja;
Jurgita Survilienė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                   Ieva Pumputytė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                   Neringa Talmontienė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas).

Vaiko gerovės komisija:

Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
Rita Katkevičienė - logopedė (pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistė) – komisijos pirmininkės pavaduotoja;
Edita Petrėnienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė – komisijos narė;
Ingrida Miliūnė - lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė;
Rūta Bukauskienė -lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė;
Eglė Norkutė - lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė
Monika Lavickienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  – komisijos narė.

Tėvų komitetai:

1 grupės
Gintarė Dikšienė
Gabrielė Martusevičienė
                                   Diana Puškoriūtė- Bartkuvienė
2 grupės
Rūta Urbonavičiūtė
Diana Puškoriųtė - Bartkuvienė
Darius Beržinis
3 grupės
Diana Starkutė - Kriukovė
Aušra Verbovienė
Virginija Stanulevičienė
4 grupės
Žaneta Burkšienė
Irena Lisovskienė
                                   Viktorija Būdvytytė-Bedalienė
Darius Beržinis
                   
                                 Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti

                                  Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė;

                                  Rima Didžpetrė, raštinės administratorė – administratorė;

                                  Darbo grupės nariai:

                                  Virginija Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

                                  Elena Sabeckienė, vyr. buhalterė;

                                  Svetlana Markevičienė, valgiaraščių specialistė;

                                  Edita Petrėnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                                  Erika Skuodaitė, lopšelio-darželio auklėtoja;

                                  Zinaida Kriaučiūnienė lopšelio-darželio auklėtoja;

                                  Rita Katkevičienė, logopedė;

                              

 

Informacija atnaujinta: 2018-02-28

top