Linija

 

Mokyklos darbo taryba:

Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė - pirmininkė;
                                                     Virginija Kasparavičienė - direktoriaus pavaduotoja ūkiui - narė;
                                                     Renata Kožemečenko - auklėtojo padėjėja - narė.

Mokyklos taryba:

Mokyklos tarybos pirmininkė –  Diana Starkutė-Kriukovė;

                                                    Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja - Zinaida Kriaučiūnienė;
                                                     Mokyklos tarybos nariai:
                                             Asta Stanevičienė;
                                             Gabrielė Martusevičienė;
                                             Indrė Dikavičiūtė;
                                             Edita Petrėnienė ;
                                                      Rūta Bukauskienė;
                                             Veronika Baškienė ;
                                             Ramunė Pečiukonytė;
 
                                            Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Joana Mažeikienė - direktorė;
Mokytojų tarybos nariai:
Ramunė Pečiukonytė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Veronika Baškienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Zinaida Kriaučiūnienė - lopšelio-darželio auklėtoja;
Rita Katkevičienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Rūta Bukauskienė- lopšelio-darželio auklėtoja;
Ingrida Miliūnė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Eglė Norkutė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Rima Didžpetrė lopšelio-darželio auklėtoja;
Jurgita Survilienė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                          Ieva Pumputytė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                   Neringa Talmontienė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas).

Vaiko gerovės komisija:

Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
Rita Katkevičienė - logopedė (pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistė) – komisijos pirmininkės pavaduotoja;
Edita Petrėnienė - priešmokyklinio ugdymo pedagogė – komisijos narė;
Ingrida Miliūnė - lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė;
Rūta Bukauskienė -lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė;
Eglė Norkutė - lopšelio-darželio auklėtoja – komisijos narė
Monika Lavickienė - visuomenės sveikatos priežiūros specialistė  – komisijos narė.

Tėvų komitetai:

1 grupės
Diana Liutkutė
Asta Stanevičienė
Liana Raudienė
2 grupės
Gabrielė Martusevičienė
                                          Joana Lisovskienė
                                          Linas Kavaliovas
3 grupės
Indrė Dikavičiūtė
Rūta Urbonavičiūtė
Darius Beržinis
4 grupės
Diana Starkutė-Kriukovė
Aušra Verbovienė
Andrius Stirbys
                   
                                 Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti

                                  Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė;

                                  Rima Didžpetrė, raštinės administratorė – administratorė;

                                  Darbo grupės nariai:

                                  Virginija Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

                                  Elena Sabeckienė, vyr. buhalterė;

                                  Svetlana Markevičienė, valgiaraščių specialistė;

                                  Edita Petrėnienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

                                  Zinaida Kriaučiūnienė lopšelio-darželio auklėtoja;

                                  Rita Katkevičienė, logopedė;

                              

 

Informacija atnaujinta: 2018-09-27

top