Herbas  Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  Taikos g. 9a, LT-93121 Neringa
  Įstaigos kodas 190893043
  Telefonai (8 469) 52 214, 52 254
  Faksas (8 469) 52 214
                 Mob. 8 682 17 435
                 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
                 Įstaigos darbo laikas 7.30-18.00

neigalVERSIJA NEĮGALIEMS

ltenderu

juosta giliukai

Linija

 

                                                                                                                                                                      PARVIRTINTA

                                                                                                                                                                      Nidos lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“

                                                                                                                                                                      direktoriaus 2019 m. rugsėjo 10 d.

                                                                                                                                                                      įsakymu Nr. V-39

NIDOS LOPŠELIO – DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ 2019-2021 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANAS

Eil.Nr.

Priemonės pavadinimas

Vykdymo terminas

Vykdytojai

1.

Ataskaita apie korupcijos prevencijos kontrolės 2018 metų plano vykdymą, 2019-2021 m. korupcijos prevencijos plano numatymas.

Metų pabaigoje

Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę

2.

Privačių interesų deklaracijų teikimas.

Kartą per metus

Direktorius, direktoriaus pavaduotojai

3

Viešųjų  pirkimų vykdymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, bei jo pakeitimais.

Nuolat

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

4.

Viešųjų pirkimų vykdymo įstaigoje analizė.

IV ketvirtį

Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę

5.

Vaikų priėmimo į lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ ir grupių komplektavimas vadovaujantis steigėjo nustatyta tvarka.

Nuolat

Direktorius

6.

 Lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ internetinėje svetainėje Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  skelbti įstaigos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo 2019-2020 m. priemonių planą, apie laisvas vietas priėmimo į  lopšelį-darželį. 

Du kartus per metus

Raštinės administratorius

7.

Teikiamų paslaugų teikimas bei atnaujinimas  skelbiant viešai.

Nuolat

Raštinės administratorius

8.

2 proc. pajamų lėšų panaudojimo ataskaita vaikų tėveliams.

Pagal poreikį

Vyr. buhalterė

9.

Anoniminės apklausos atlikimas nustatyti įstaigos veiklos sritis, kuriose galima korupcijos pasireiškimo tikimybė. Rezultatų suvestinė.

Gruodžio mėnuo

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę

10.

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisines atsakomybės priemones.

Kiekvienais metais

Direktorius

11.

Įstaigos biudžeto lėšas naudoti pagal paskirtį. Finansines ataskaitas teikti viešai.

Pagal patvirtintus steigėjo grafikus

Direktorius

12.

Gavus informaciją apie galimą korupcinę veiklą informuoti vadovą.

Nuolat

Asmenys atsakingi už korupcijos prevenciją ir kontrolę

13.

Siūlyti darbuotojams dalyvauti antikorupcinio švietimo mokymuose.

Kiekvienais metais

Direktorius

 

 

top