Herbas  Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  Taikos g. 9a, LT-93121 Neringa
  Įstaigos kodas 190893043
  Telefonai (8 469) 52 214, 52 254
  Faksas (8 469) 52 214
                 Mob. 8 682 17 435
                 El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
                 Įstaigos darbo laikas 7.30-18.00

neigalVERSIJA NEĮGALIEMS

ltenderu

Linija

Parama

Dėkojame visiems rėmėjams, kad, pasinaudodami galimybe, 2020 m. paramą skyrėte Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“.

Siekiant plėtoti, tobulinti ir modernizuoti ugdymo(si) aplinkas bei  užtikrinti vaikų saugumą įstaigoje, kiekvieno iš Jūsų parama mums yra ypatingai svarbi.

Norintiems pradžiuginti mus parama, pranešame paramos sąskaitos numerį: LT577300010098432690 , AB „Swedbank“.

Šiais metais galima skirti 1,2 procento GPM. Paramos gavėjo kodas 190893043.

Daugiau: žiūrėkite kairėje 1,2 proc. parama.

 

Sveikinimas su Velykomis 2021 m. Capture

***** 

Respublikinė priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikų žemės meno fotografijų virtuali paroda "Žemė - mūsų namai" 2021 m.

 

Skaidrė1 

Skaidrė2

 

Skaidrė3.JPG

 

Skaidrė4.JPG

 

Skaidrė5.JPG

 

Skaidrė6.JPG

 

Skaidrė7.JPG

 

Skaidrė8.JPG

 

Skaidrė9.JPG

 

Skaidrė10.JPG

 

Skaidrė11.JPG

 

Skaidrė12

 

Skaidrė13

 

Skaidrė14

 

Skaidrė15

 

Skaidrė16

 

Skaidrė17

***** 

GERB. PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIAI,

Priešmokyklinio amžiaus vaikams, kurie ugdomi nuotoliniu būdu, gali būti išduoti maisto daviniai.

Vaiko nemokamiems pietums priešmokyklinio ugdymo grupėje skiriama 1,87 Eur.

Priešmokyklinukai, kurie bus ugdomi įstaigoje, maitinami įprasta tvarka.

Maisto daviniai būtų teikiami šeimoms 2 kartus per mėnesį. Jeigu nelankytų dienų skaičius mažiau nei 5 dienos, maisto davinys (už 1-4 dienas) perkeliamas į sekantį mėnesį. Tėvams pageidaujant, maisto davinys gali būti išduodamas už visą mėnesį 1 kartą ar net perkeliant į kitą mėnesį. Tėvams, parašius prašymą dėl vaiko išbraukimo iš sąrašų, maisto davinys atiduodamas už bent vieną nelankytą dieną.

Grupės darbuotojai maisto davinį atiduos kovo 23 d. nuo 16.00 val. iki 17:00 val.

Atvykusius atsiimti davinius asmenis prašome laikytis visų karantino metu nustatytų saugos reikalavimų (dėvėti kaukes, laikytis atstumo, nesibūriuoti).

Kilus klausimams prašome susisiekti su grupės mokytojomis.

 

*****

MOKYKLOS  VIZIJA šiuolaikiška ir atvira kaitai, nuolat besimokanti ikimokyklinio ugdymo mokykla.

MISIJA – vaikai, mokytojai, tėvai – atsakingi, kūrybingi ir atviri bendruomenės nariai šiuolaikiškoje ir motyvuojančioje vaikų ugdymo(si) aplinkoje. 

 • Įgyvendindami viziją, vadovausimės pažangai svarbiomis VERTYBĖMIS:

 • Atvirumas kitokiam požiūriui, pozityvioms iniciatyvoms, bendradarbiavimui, naujovėms.
 • Kūrybingumas generuojant vertingas idėjas ir jas įgyvendinant, iššūkius vertinant kaip naujas galimybes sėkmei kurti.
 • Atsakomybė už savo veiksmus, moralumas, aktyvus rūpinimasis ne tik savimi, bet ir savo aplinka, bendruomene, savo šalimi.
 • PRIORITETINĖS VEIKLOS SRITYS 2021 METAMS:
 • Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.
 • Žmogiškųjų išteklių kompetencijų tobulinimas.
 • Savitos lopšelio-darželio aplinkos kūrimas.
 
                                                   Su KOVO 11-ąja!
                    Su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
 
Sveikinimas su Lietuvos valstybes atkurimo svente 2021 Capture
 
                          MOKYKLOS TARYBOS DĖMESIUI!
                 Š. m. vasario 17 d. 13.00 val. vyks Mokyklos TARYBOS POSĖDIS nuotoliniu būdu.
      Darbotvarkėje:

                 Lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” 2020 m. veiklos atskaita  (buvo išsiųsta el. paštu).


                                        Informacija dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą

                       Vadovaujantis patvirtintu bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžiu (padidintas nuo 39 iki 40 eurų) nuo 2021 m. sausio 1 d. padidėjo 2019-06-27 Neringos savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-119 nustatytas atlyginimo už vaikų išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose dydis. 

 1. Mėnesio atlyginimo dydis už ugdymo(si) aplinkos išlaikymą švietimo įstaigų  ikimokyklinio, priešmokyklinio grupėse, kai vaikas lanko trumpalaikę neformaliojo vaikų švietimo programą, vykdomą vasaros (birželio– rugpjūčio mėn.)ir vėliau laikotarpiu – 2 BSI. (arba 80 eur.)
 2. Vienos dienos atlyginimo dydis už maitinimo paslaugas:

      2.1. ikimokyklinio (1–3 m. vaikams) ugdymo grupėse – 7,37 proc. BSI; ( 2,95 eur. už 1 lankytą dieną)

      2.2.ikimokyklinio (3–5m. vaikams), priešmokyklinio ugdymo grupėse – 8,95 proc. BSI;  (arba 3,58 eur.už 1 lankytą dieną)

 

                                 DĖMESIO
 
           š. m. sausio 28 d. 13.00 val.planuojamas MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS (nuotoliniu būdu).
 
           Darbotvarkėje:

           

 1. Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ strateginis 2021-2023 m. veiklos planas  (buvo išsiųsta el. paštu).

     2.Lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” 2020 m. veiklos atskaita (buvo išsiųsta el. paštu).

     3.Lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" 2021 m. veiklos planas (buvo išsiųsta el. paštu).

 1. Dėl atstovo delegavimo į konkurso Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus

         pareigoms eiti atrankos komisiją.

 1. Informacija dėl atlyginimo už vaikų išlaikymą          
 Visų mokytojų dalyvavimas būtinas
Pagarbiai,
               direktorė
 
 
                 MOKYKLOS TARYBOS DĖMESIUI!
 
                 Š. m. sausio 20 d. 13.00 val. vyks Mokyklos TARYBOS POSĖDIS nuotoliniu būdu.
      Darbotvarkėje:

    1.Lopšelio-darželio strateginio 2021-2023m. veiklos plano pritarimas (buvo išsiųsta el. paštu).

 1. Lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” 2020 m. veiklos atskaitos aptarimas (buvo išsiųsta el. paštu).
 2. Lopšelio-darželio tarybos pritarimas įstaigos 2021m. veiklos planui (buvo išsiųsta el. paštu).
 3. Lopšelio- darželio Tarybos veiklos 2020m. ataskaita.
    5.Lopšelio-darželio Tarybos veiklos plano 2021m. tvirtinimas.
 
    Jūsų dalyvavimas būtinas. Maloniai kviečiame
 
 
Kaledinis sveikinimas 2 Capture
 
 
 
 
 
 
Tėvų dėmesiui!
 
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą nuo 2020 m. gruodžio 16 d. visose Lietuvos respublikos ikimokyklinėse įstaigose vyks tik nuotolinis ugdymas.
 
Ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus ugdomus vaikus, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.
 
Ugdymas mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ugdymo ir vidurinio ugdymo programas vykdomas nuotoliniu būdu, išskyrus specialiosiose mokyklose ir specialiosiose klasėse ugdomus mokinius.
 
Prašome Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ugdytinių tėvų, kurie neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu, skubiai iki gruodžio 15 d. 10.00 val. pateikti prašymus raštu darželio direktorei, kad nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu, vaikas lankys darželį karantino metu bei įspėti grupių mokytojus dėl vaiko ugdymo grupėje karantino metu.
 
Nuskenuotą ar nufotografuotą prašymą direktorei siųskite el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .
 
Visi kiti nelankantys vaikai bus ugdomi nuotoliniu būdu.
 
Būkime atsakingi ir sveiki <hr id=

 

               Už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą Gamtosauginių mokyklų koordinatorius Renaldas Rimavičius atvežė ir įteikė Nidos lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ garbingą apdovanojimą – tarptautinį Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą ir Žaliąją vėliavą.

 

                  Š. m. rugsėjo 25 d. 10.00 val. lopšelio-darželio salėje

       spektaklis vaikams ir visai šeimai „Žuvėjėlis“

                Aktorius, režisierius, dalininkas ir idėjos sumanytojas – Linas Zubė

                Kompozitorius – Algirdas Zigmantas

                Spektaklis „Žuvėjėlis“ - pasaka apie gerus žmones ir nelabai geras raganas, apie žioplus ir dar žioplesnius po saule gyvenančius paežerės sutvėrimus. Apie tuos, kurie susivilioja „gardesne koše“ ir pakliūva į spąstus, ir apie tuos, kuriems „viskas baigiasi laimingai“...

                Išraiškingos ir šiltos lėlės, „gyvo plano“ vaidyba, skaidri spektaklio muzikinė atmosfera – tai raktas į liaudies pasakose užkoduotą išmintį apie pasaulio paradoksus, netikėtumus, pavojus ir, žinoma, humorą. Gyvybingą, nerėksmingą, subtilų spektaklio pasaulį kuriantis lėlininkas Linas Zubė švelniai paragina žiūrovą įdėmiau pažvelgti į veikėjų veiksmų logiką, į priežasties ir pasekmės bei tėvų ir vaikų prasmingą ryšį.

 
 
 
Rugsejo 1 oji 2020 plakatas Capture
 
Sanitarine diena 2020 Capture 
 

             

                                                    DĖMESIO!

                            Š. m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val kviečiamas MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS.

Darbotvarkėje:

 1. Mokytojų 2019-2020 m. m. veiklos įsivertinimas, aptarimas.
 2. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų darbo krūvio pasiskirstymas.
 3. Lopšelio-darželio 2020-2021 mokslo metų veiklos plano, gairių aptarimas.
 4. Dėl veiklos priežiūros
 5. Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas” mokytojų pareiginių nuostatų aptarimas, darbo saugos ir higienos reikalavimų pagal SAM OV sprendimus vykdymas
 6. Dėl Rugsėjo 1-os šventės organizavimo
 7. Kiti klausimai

 Visų Mokytojų dalyvavimas būtinas!

 

 

 

 

 

 

Visiems priešmokyklinukams ir pirmokams – nemokami pietūs

Nuo rugsėjo 1-osios nemokamus pietus, nevertinant pajamų, galės gauti visi priešmokyklinukai ir pirmokai, tereikės užpildyti supaprastintą prašymą-paraišką. Tai padaryti galima per www.spis.lt, savo savivaldybėje ar tiesiog mokykloje. Šiuo atveju dokumentų apie šeimos pajamas teikti nereikia. 

Apie nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims

Parama mokinio reikmenims įsigyti ir nemokamas maitinimas. Tokią socialinę paramą mokiniams gali gauti su finansiniais iššūkiais susiduriančios šeimos. Nemokamus pietus, nepriklausomai nuo šeimos pajamų, nuo šių metų rugsėjo galės gauti visi priešmokyklinukai ir pirmokai – tereikės pateikti prašymą. Tai padaryti galima jau dabar.

Susidūrus su finansiniais sunkumais – nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir 78 eurų dydžio paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 187,5 euro.

Į vidutines pajamas neįskaitomi vaiko pinigai, 20–40 proc. darbo užmokesčio, tiek pat procentų nedarbo socialinio draudimo ar darbo paieškos išmokų, priklausomai nuo vaikų skaičiaus ir šeimos sudėties. 

Norint gauti šią paramą, vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų turėtų kreiptis į savo savivaldybės administraciją arba prašymą pateikti per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt. Prie prašymo-paraiškos reikia pridėti šeimos narių pažymas apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jei kreipimosi mėnesį, palyginti su trimis praėjusiais mėnesiais, pasikeitė šeimos pajamų šaltinis ar šeiminė padėtis.

Jeigu šeima gauna piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, pavyzdžiui, socialinę pašalpą ar būsto šildymo, geriamojo ar karšto vandens išlaidų kompensacijas, tuomet kreipiantis dėl nemokamo maitinimo ir mokinio reikmenų užtenka pateikti laisvos formos prašymą, o pažymų apie šeimos gaunamas pajamas pateikti nereikia. 

Prašymus teikti galima jau dabar

Kad šeimos galėtų iš anksto pasiruošti naujiems mokslo metams, prašymai dėl paramos mokiniams priimami savivaldybėse jau nuo liepos 1 d. Norintys gauti paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymus savivaldybėms gali pateikti iki spalio 5 dienos. Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis visus mokslo metus, pablogėjus šeimos finansinei situacijai.

Išimties atvejais nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriama ir esant didesnėms pajamoms, tai yra, kai pajamos vienam šeimos nariui per mėnesį neviršija 250 eurų. Tokie atvejai gali būti, pavyzdžiui, liga, nelaimingas atsitikimas, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką, kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.

Patikrinus šeimos gyvenimo sąlygas, savivaldybės nustatyta tvarka mokiniams gali būti skiriama parama  ir jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 312,5 euro.

Nemokamas maitinimas ir parama mokinio reikmenims įsigyti skiriama mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar bendrojo ugdymo programas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GYVOSIOS GAMTOS LABORATORIJA
arba EDUKACINIS PROJEKTAS "MAGIŠKI KIAUŠINIAI"
vėl Nidos lopšelyje-darželyje džiugina mažuosius
 
 

Tai unikalus projektas sukurtas tiems, kurie nori išvysti mažą stebuklą – skylančius kiaušinius ir išsiritančius mažus viščiukus. Projektas suteikia galimybę stebėti, kaip į pasaulį ateina nauja gyvybė, kaip ji vystosi ir auga.

Projekto tikslas – supažindinti ir parodyti, kaip iš atrodytų paprasto kiaušinio, kurį matome ir vartojame kasdien, išsirita nauja gyvybė.

Projektas mūsų darželyje vyksta nuo birželio 15 iki birželio 29 dienos. Į darželį buvo atvežta visa reikalinga įranga sėkmingam viščiukų išsiritimui ir tolimesniam laikymui. Atvežti kiaušiniai pradėjo skilti iš viščiukai išsiperėjo kelių dienų bėgyje. Edukacinį rinkinį sudarė skirtingų veislių kiaušiniai. Viščiukai išsirito skirtingų spalvų ir dydžių, kad vaikams būtų įdomiau. Kiekvieną dieną vaikai kartu su auklėtojomis gali stebėti viščiukų išsiritimą ir augimą.

Šis projektas – tai visa savaitė neišdildomų įspūdžių, mažų pūkuotų kamuoliukų draugijoje!

 
 
 
Priesmokyklines gr. isleistuviu afisa 2020 Capture
 
2020 06 09 Neringos sporto m kloje 4 gr. Capture
 
2020 06 09 KNNP skruzdziu metai 3 gr. Capture
2020 06 02 KNNP skruzdziu metai 4 gr. Capture

Zalioji veliava Nidos ld Azuoliukas 2020 Capture

 1. REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA(S) DIRBTI VASAROS LAIKOTARPIU (TERMINUOTA SUTARTIS)

2. REIKALINGA(S) IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJA(S) (NETERMINUOTA SUTARTIS)    ( pilnas skelbimas žr. Paslaugos)                                       
Gerbiami tėveliai,
 
             informuojame, kad kol kas dar nėra baigti lopšelio-darželio remonto darbai. Tačiau, laikydamiesi visų nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų "Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" reikalavimų ikimokyklinėms įstaigoms nuo š. m. gegužės 25 d. planuojame priimti vaikučius į visas grupes su pilnu maitinimu. Prašome susisiekti su savo grupės auklėtoja-mokytoja ir informuoti žinute arba el. paštu apie atvykimą į įstaigą iki gegužės 22 d. penktadienio 12 val. Negavus pranešimo, bus laikoma, kad jūsų vaikas į darželį pirmadienį dar neatvyks.
              Primename, kad vaikų priėmimas vyks lauke, nuotoliniu būdu bus tikrinama ir registruojama vaiko kūno temperatūra. Esant 37.3 temperatūrai arba vaikui sunegalavus, tėvai privalo vaiką pasiimti.
              Primename, kad tėvai ir kiti suaugę asmenys PRIVALO DĖVĖTI asmens apsaugos priemones (kaukes).
 
              Lauksime jūsų žinučių :))
               Ačiū už jūsų supratimą ir toleranciją
              BŪKIME SVEIKI !!!
Pagarbiai, direktorė

 

 

Dienotvarke karantino remonto metu CaptureDėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Įsakymas dėl sunkių lėtinių ligų dėl kurių išduodamas nedarbingumas

 

                Papildoma informacija tėveliams:

                 laikinai lopšelio-darželio darbo laikas 7.30-14.00 val.

     1.vaikai privalo žinoti, kad jų prie įėjimo lauks auklėtojos su apsauginėmis kaukėmis, skydeliais, kad nuotoliniu būdu tikrins vaiko temperatūrą ir fiksuos žurnale;

 1. privalote informuoti (geriau iš vakaro) grupės auklėtojas-mokytojas apie tai, kad atvesite vaiką į darželį (atvesti iki 9.00 val.)
 2. vaikai (visų grupių) privalo būti tinkamai aprengti, kad galėtų būti būti lauke ilgesnį laiką, nes viduje dar vyksta remonto darbai ir vis dar bus dažų kvapas (kad nesušaltų ir kad neperkaistų); tualetu 3-čios "Bitučių" ir priešmokyklinės "Ežiukų" grupės vaikai naudosis tik bendruoju (darbuotojų) I-me aukšte, nuvedant visus atskirai, grupelėmis, po to juos dezinfekuojant.

   4.kadangi darželyje ugdytiniai nebus maitinami, prašome vaikus atvesti papusryčiavusius ir atnešti priešpiečių-užkandžių dėžutę. Ant dėžutės turi būti parašytas vaiko vardas, pavardė.

 1. papildomai prašome įdėti šlapių servetėlių.
 2. draudžiama į darželį neštis vaikams savo žaislų, asmeninių daiktų.

Visų labai prašau supratimo ir tolerancijos, o kartu linkiu dar truputėlį kantrybės. Lauksime informacijos.

Pagarbiai,

direktorė                   

                                  Gerbiami ugdytinių tėveliai, darbuotojai,

Šis laikotarpis, tai didelių iššūkių metas mums visiems. Kreipiamės į Jus, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 05 18. Pagal apklausas matome, kad tikrai nemažas vaikų skaičius norėtų ateiti, todėl informuojame Jus, kad tam tikra tvarka įsigalios kitaip nei įprastame režime:

Lopšelis-darželis planuoja nuo 2020 05 18 (karantino ir remonto metu) dirbti kitokiu ritmu: nuo 7:30 iki 14:00 val.

Nerekomenduojama vesti:

 • Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020 03 23 įsakyme V-483 numatytame apraše, kurį Jums prisegame;

 • Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

 • Vaikų, kurių kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 arba turės išorinių ligos požymių (pasunkėjęs kvėpavimas, sloga, čiaudulys, kosulys).

Vykdant vaikų priėmimą bus laikomasi tokios tvarkos:

 • Vaikus lydintys asmenys privalo dėvėti veidą ir nosį dengiančias priemones.

 • Priėmimas į 1-ą ir 2-ą grupes bus vykdomas per centrines lopšelio-darželio duris. 3-čios ir 4-os grupės vaikus auklėtojos priims lauke (po stogeliu). Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintis apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. Darbuotojas dėvės kaukę, apsauginį skydą ir bekontakčiu termometru matuos ir registruos temperatūrą.

 • Informuojame, kad nuo gegužės 18 iki gegužės 22 d. vaikų darželyje maitinimo nebus. Prašome pasirūpinti pusryčiais namuose ir įdėti vaikams priešpiečius.

 • Per kitas duris bus įleidžiami įstaigos darbuotojai ir jų laukia ta pati procedūra. Todėl labai prašome laikytis vaikų priėmimo tvarkos. Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome laikytis saugių atstumų.

 • Informuojame, kad galimai pedagogai ir padėjėjos bus kitos nei buvo iki karantino. Apie neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui, taip pat prašome informuoti el paštu : Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 46952214

 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams Jūs būsite informuoti ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.

 • Prie visų įstaigos įėjimų bus padėtos dezinfekcinės priemonės, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.

 • Vaikai (1-os ir 2-os gr.) į lauką bus vedami atskiromis grupėmis jiems priskirtu laiku. Kad apsaugoti nuo bendrojo kontakto su kitais vaikais, įėjimai dezinfekuojami bus kas 2 val.

Kol kas nauji ugdytiniai nebus priimami. Apie naujų ugdytinių priėmimo tvarką informuosime vėliau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planuojame nuo pirmadienio, gegužės 18 d. priimti vaikus, kurių tėvai nebeturi galimybės vaikų prižiūrėti namuose. Tačiau visi kartu su bendruomene ir šeimomis privalome aptarti pagrindinius įsipareigojimus ir susitarti dėl jų laikymosi, nes vaikų ir darbuotojų sveikata yra svarbiausia. Šiuo metu yra rengiama priėmimo tvarka ( kol kas galėsime priimti tik apie 16-18 vaikų) peržiūrimi vaikų sąrašai, darbuotojų galimybės dirbti ir kt. Tikslesnė informacija rytoj, trečiadienį, gegužės 13 d.

                    Š. m. balandžio 2 d. Neringos savivaldybės administracijos direktorius ir pavaduotojas dar kartą įvertino patalpas ir palaikė mūsų įstaigos iniciatyvą: karantino metu, kai įstaigoje nėra vaikų, ūkio būdu atlikti remontą, t. y. išdažyti grupes, rūbines, koridoriuose ir grupės rūbinėlėse pakeisti grindų dangą, atnaujinti lopšelio- darželio patalpas bei lauko įrenginius.
Šiuo metu remonto darbai vis dar labai intensyvūs- po grindų dangos pakeitimo laukia paskutiniai dažymo darbai.
                  Džiaugiuosi ir didžiuojuosi darbščiais ir nuoširdžiais darželio darbuotojais, kurie per vieną mėn. (nuo balandžio 8 d.) tiek daug padarė!!! Tikimės numatytus darbus užbaigti per savaitę.

Pagarbiai,
direktorė
 


 

 

     

 

 

  INFORMACIJA BENDRUOMENEI:

            Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymu, Vyriausybė pratęsė karantiną iki gegužės 11 d. 24:00 val.

 

Sveikinimas su Mamos diena 2020              

INFORMACIJA

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymu, Vyriausybė pratęsė karantiną iki balandžio 27 d. 24:00 val.

                       MIELIEJI,

               SU ŠVENTOM VELYKOM!

BŪKIME LINKSMI, BŪKIME SVEIKI, BŪKIME LAIMINGI!

                                            Atvirukai Su šv. velykomis :: Velykiniai atvirukai | Gyvenimo būdo ...

 

 

Gerbiami tėveliai, mokytojai ir visi bendraminčiai,

rašau darželio darbuotojų vardu. Mes jau pasiilgome vaikų juoko, triukšmo, kasdieninių vaikiškų išdaigų ir klausimų... deja, negailestingas laikmetis neleidžia susitikti, mums mieloje aplinkoje, darželyje. Kaip žinia, iki kovo 27 d. buvo perkeltos mokinių atostogos, o nuo pirmadienio, kovo 30 d. iki balandžio 13 d. priešmokyklinukams prasideda nuotolinis mokymas, ugdymas. Visiems mums tai didžulis išbandymas, tačiau visi kartu mes tai įveiksime, patikėkime tuo ))

AČIŪ VISIEMS, kas dalinasi naujienomis lopšelio-darželio Facebooke, kaip sportuoti, kuo užsiimti, kaip maitintis, kaip įdomiau praleisti su mažamečiais laiką:))) Internete daugybė patarimų, kiek ikimokyklinukui galima duoti/ leisti būti prie kompiuterio, kaip apsaugoti, kaip riboti.

Visų grupių auklėtojos yra susikūrusios savo grupę ir jus kviečia bendrauti. NEBIJOKITE ŠITO, VISI MES MOKOMĖS:))) Jums tik reikia kartu susitarti laiką, kada tai bus ir kiek laiko jūs bendrausite vienu metu, kiek reikės individualių pokalbių ir t.t. Taigi, visos mokytojos-auklėtojos, meninio ugdymo mokytojos, logopedė yra pasiruošusios su jumis bendrauti, dalintis žiniomis, padėti ugdyti ir mokyti. Sėkmės, kantrybės ir sveikatos. Būkime sveiki. Saugokime save ir vieni kitus!

 

 

 

         Gerbiamieji,

prašom prisijungti ir naijienas sekti Facebook internetiniame puslapyje Nidos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

 Informuojame, kad nuo kovo 16 iki kovo 27 d. lopšelio-darželio veikla stabdoma

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 m. kovo 12 d.  PASITARIMO NUTARIMU nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privaloma stabdyti ugdymo ir vaikų priežiūros procesą bei švietimo veiklą visose švietimo įstaigose.

 

                                             Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos,

                                        Neringos savivaldybės administracijos direkoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V13-91 DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE

                       nuo 2020 m. kovo 6 d. paskelbta gripo epidemija Neringos savivaldybės teritorijoje. Epidemijos pabaiga bus skelbiama atskiru įsakymu.

 

                 

                                           Gerbiami lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ bendruomenės nariai,

         Lietuvoje jau paskelbta ekstremali situacija dėl koronaviruso. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos informuoja, kad COVID-19 paplitimas yra šiose teritorijose: Kinijoje (visos provincijos), Šiaurės Italijoje (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos – Romanijos regionai), Honkonge, Irane, Japonijoje, Pietų Korėjoje, Singapūre.

Atkreipiame dėmesį, kad visiems žmonėms, kurie neseniai grįžo iš aukščiau paminėtų koronaviruso paveiktų teritorijų, 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos rekomenduojama likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Vaikai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi 14 d. likti namuose, jų tėvai – informuoti ugdymo įstaigos administraciją.

Sudarytos sąlygos priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus vaikams 14 dienų nuo paskutinės buvimo užsienio šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą (Kinijos (visos provincijos)*, Šiaurės Italijos regiono (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongo, Irano, Japonijos, Pietų Korėjos, Singapūro – privalomai), pateisinat praleistas dienas (tėvai rašo prašymus).

Tėvai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC) arba 14 d. dirbti nuotoliniu būdu.

Mokytojai, grįžę iš Kinijos ar aukščiau paminėtų regionų, turi kreiptis dėl nedarbingumo pažymėjimo išdavimo į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC).

Pedagogai ir kiti darbuotojai turėtų išlikti budrūs ir inkubacinį periodą praleisti namuose. Tėvams, kurie per pastarąsias savaites grįžo iš minėtų regionų, lopšelyje-darželyje būti draudžiama.

Kilus klausimams prašome kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą.

 

 Sveikinimas su Kovo 11 ja 2020 Capture

 

                                   ATSIPRAŠOME, KAZIUKO MUGĖ nukelta vėlesniam laikotarpiui.

 

                   Kaziuko muge 2020 02 05 afisa Capture

 

Vaikų išvyka į Kretingos Tradicinių amatų centrą

2020-02-18

20200218 101451 20200218 103157 20200218 103201

,,Ežiukų" ir ,Bitučių" grupių vaikai išvykos metu susipažino su duonos svarba lietuvio buityje ir papročiuose, kepimo tradicijomis, mokėsi paruošti tešlą, patys lipdė sau po duonos kepaliuką ir išsikepė juos duonkepėje.

O kol duona kepė, etnografinėje ekspozicijoje vaikai susipažino su senaisiais žemės įdirbimo įrankiais, duonai kepti naudotais rakandais, mokėsi atpažinti grūdines kultūras, galėjo pabandyti  sutrinti grūdus trintuvėje. Sužinojo apie kalendorines ir šeimos šventes, kuriose buvo naudojama Apeiginė duona, susipažino su smulkiosios tautosakos lobynu apie duoną.

Mokytojos ir vaikai nuoširdžiai dėkingi Kretingos Tradicinių amatų centro darbuotojams: visi grįžo pilni įspūdžių ir nešini lauktuvėmis - po savo iškeptą duonos antytę.

*****

Lietuvos valstybės atkūrimui - šeimų sporto šventė

,,Mes - Lietuvos vaikai!"

2020-02-12

20200212 170752 Copy

*****


Seimu sporto svente Vasario 16 jai afisa 2020 Capture

                             DĖMESIO!

             Sausio 30 d. 12.00 val. KVIEČIAMAS

          MOKYKLOS TARYBOS POSĖDIS

Darbotvarkėje:

 1. Mokyklos veiklos ataskaita už 2019 m.
 2. Mokyklos veiklos planas 2020 m.
 3. Mokyklos vadovo veiklos ataskaita už 2019 m. ir vadovo veiklos uždaviniai 2020 m.

Maloniai kviečiame dalyvauti mokyklos tarybą

      

MOKYTOJŲ DĖMESIUI!

Sausio 28 d. 13.00 val. KVIEČIAMAS

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Darbotvarkėje:

 1. Mokyklos veiklos ataskaita už 2019m.
 2. Mokyklos veiklos planas 2020m.
 3. Mokyklos vadovo veiklos ataskaita už 2019m. ir veiklos uždaviniai 2020m.

Visų dalyvavimas būtinas

                         

Protingų vaikų ugdymas: 29 patarimai tėvams Kaip užauginti laimingą, savimi pasitikintį ir klysti nebijantį žmogų?

Edukaciniai.lt paruošė net 29 patarimus tėvams.

1. Pradėti lopšyje. Kuo daugiau meilės, kalbėjimo, dainavimo ir gestų, žaidimų ir eilėraštukų, suvokimo, kad mokytis smagu, ir kuo mažiau nerimo.

2.Skaityti vaikams knygas. Net jei dar nesupranta žodžių, jų kalbos įgūdžiai klausantis lavėja.

3.Kalbėtis su vaiku ir jo klausytis. Taip skatinsite jo bendravimo įgūdžius.

4.Daug bendrauti su juo. Mokslininkai pastebėjo, kad kūdikių, kurių nemylavo ir su kuriais nežaidė, smegenų raida vėlavo.

5.Pirkti daugiafunkcinius žaislus. Žaislai neturi būti brangūs, svarbu, kad su žaislu būtų galima žaisti labai įvairiai.

6.Anksti mokyti skaityti. Nepraleiskite to susidomėjimo šuolio, kai jam pačiam parūps raidės ir žodžiai.

7.Leisti žaisti kuo daugiau. Žaisdamas vaikas deda pagrindus intelekto, socialiniams, fiziniams ir emociniams įgūdžiams.

8.Skatinti judėti. Fizinis aktyvumas skatina ir smegenų ląstelių susidarymą.

9.Ugdyti kūrybingumą. Būkite ten, kur yra meno kūrinių, aprūpinkite priemonėmis kūrybai. Taip kursis ir vaiko gebėjimai spręsti įvairias problemas.

10.Rasti vietos muzikai vaiko gyvenime. Ji gerina atmintį, dėmesingumą, motyvaciją ir mokymosi gebėjimus.

 1. Leisti vaikui stebėti, kaip aš darau intelektualius dalykus. Jei vaikas mato, kaip jūs skaitote, rašote, kuriate muziką, tapote ar skaičiuojate, jis norės tai kartoti ir pats augs.
 2. Riboti TV žiūrėjimą. Jis neturėtų žiūrėti televizoriaus iki 2 metų, o vėliau tai reikėtų riboti, nes margas ekranas tiesiog vagia tą laiką, kai vaikas galėtų žaisti, bendrauti ar skaityti.
 3. Parinkti protingus kompiuterinius žaidimus. Geriausi iš jų moko vaikus raidžių, matematikos, muzikos, lavina rankų-akių koordinaciją.
 4. Leisti nuobodžiauti. Tai – brendimo dalis, vaikas turi išmokti tyliai reflektuoti, kas įvyko, o ne tik užpildyti dieną veiklomis.
 5. Leisti rizikuoti ir klysti. Nenukritę nuo dviračio ir nepralaimėję lenktynių vaikai gali užaugti su menka saviverte ir įvairiomis fobijomis, nekūrybingi ir nesavarankiški. Tegu patys pamėgina spręsti problemas ir mokosi iš patirties.
 6. Teisingai maitinti. Sveikas maistas svarbus nuo pat nėštumo, vėliau vaikui svarbu gauti daug baltymų, kad būtų dėmesingas, angliavandenių jo smegenims (bet ne iš cukraus ar saldiklių, o iš pilnagrūdžių patiekalų ir vaisių). Nepamirškite vitaminų ir mineralų.
 7. Pakankamai miego. Miego kiekis ir pažymiai mokykloje tiesiogiai susiję. Pradinukui reikia naktį išmiegoti apie 10 valandų.
 8. Ugdyti atkaklumą. Tai svarbu, kad vaikas sunkiu darbu ir valios pastangomis siektų ilgalaikių tikslų. Vienas iš būdų jį ugdyti – pasakoti apie savo nusivylimus, nesėkmes ir ilgą kelią, kurį reikėjo nueiti norint pasiekti rezultato.
 9. Girti pastangas, o ne savybes. Girdami pastangas („labai kruopščiai dėliojai"), kuriate supratimą, kad vaikas kontroliuoja savo sėkmę savo veiksmais. Aukštindami savybes („Šaunuolis", „Koks tu protingas") sukuriate prielaidą ko nors nedaryti dėl jūsų nupiešto savivaizdžio („Aš nedarysiu šio sunkaus darbo, nes esu protingas").
 10. Negirti per daug. Vaikai mato save taip, kaip juos mato jiems svarbiausi žmonės. Stenkitės suteikti nuoširdų ir tinkamą grįžtamąjį ryšį, papildydami jį palaikymu ir skatinimu.
 11. Ugdyti „augimo mąstyseną". Psichologai sako, kad vaikai turi matyti mokymąsi kaip nuolatinio tobulėjimo procesą, o ne įsivaizduoti, kad yra tam tikro protingumo ir gebėjimų lygio, kurio negali pakeisti. Kai nepasiseka, vaikas turi nesėkmę matyti kaip galimybę augti, o ne kaip savo nevykėliškumo įrodymą.
 12. Nemenkinti. Jei norite, kad vaikas būtų lyderis, nemenkinkite jo ir duokite užduočių, kurios reikalauja kantrybės.
 13. Papirkinėti. Ekspertai sako, kad visiškai normalu už gerus pažymius ar pagalbą namuose vaikui atsilyginti – ar duodant kišenpinigių, ar daugiau laiko vaizdo žaidimams. Bet naudokite tai tik skatinimui – niekad nemokėkite už tai, kad vaikas liautųsi elgęsis netinkamai.
 14. Daugiau laisvo laiko ir laisvo žaidimo. Kai suplanuojate mažiau vaikų laiko, jie išmoksta geriau planuoti ir vykdyti patys.
 15. Nemėginkite nuolat ištaisyti vaiko klaidų, netinkamai pasakytų žodžių ir pan. – tegu jis pats atranda, kaip teisingai daryti vieną ar kitą dalyką, kad gebėtų kūrybiškai ir inovatyviai mąstyti.
 16. Įtraukti į namų ruošą. Padėdamas virtuvėje vaikas gerins matematikos ir motorinius įgūdžius.
 17. Tėčio pareigos apima ir namus. Jei esate tėtis, plaudamas indus, tvarkydamas skalbinius ar švarindamas namus galite išauginti dukteris, kurioms atsivers daugiau karjeros galimybių nei augančioms šeimose, kur tik mama atsakinga už visą buitį.
 18. Kalbėti apie jausmus. Skatinkite vaiką kalbėtis apie savo ir kitų jausmus, kad išmoktų empatijos ir santykių kūrimo.
 19. Pasakoti istorijas. Papasakokite apie įdomius atsitikimus, kurie jums nutiko, savo vaikystės nuotykius ir kitas gyvenimo pamokas – taip jas perduosite savo vaikui.

(Paremta Achievement Gap Initiative (Harvardo universitetas), Association of Prep Schools, Yuko Munakata (Kolorado universitetas) ir kitais moksliniais darbais bei įžvalgomis)

Skaitykite daugiau: http://www.tavovaikas.lt/vaikas/lavinimas-ir-ugdymas/protingu-vaiku-ugdymas-29-patarimai-tevams.d?id=75252979

 

Kaledine vaiku svente 2019 12 19 Capture

Padeka tevams uz Kaledine parodele 2019 Capture

Kaledine parodele afisa 2019 Capture 

Rudenelio sventes afisa 2019 Capture

Mus kviečia moliūgų žibintų šviesa

 

Padovanokime vieni kitiems daugiau

šviesos, šilumos ir spalvų !

   

Kviečiame tėvelius, vaikučius, mokytojus ir visus norinčius prisijungti prie šios iniciatyvos. Įvairiausiais raštais išraižytų moliūgų – žibintų lauksime iki spalio 28d. (vieta - Nidos lopšelis –darželis “Ąžuoliukas”).   

Organizatoriai                    

                                    Susijęs vaizdas

 

 

 

 

 

 

DĖMESIO!

            š. m. spalio 15 d., antradienį, 17.00 val. visus tėvelius ir grupių tėvų komitetų narius kviečiame į bendrą susirinkimą, kuris vyks lopšelio-darželio salėje.

Dienotvarkėje:

1.Mokyklos Tarybos rinkimai (Tarybos sudėties atnaujinimas);

2.Mokyklos aktualijos;

3.Dėl užmokesčio už lopšelį-darželį tvarkos keitimo dėl sveikatos pažymų;

4.Dėl Kalėdinių renginių planavimo.

 

Pagarbiai, direktorė

      

 

                                          SU TARPTAUTINE MOKYTOJO DIENA!

 

 

 

Lino leles spektaklio Vilkas ir oziukai afisa 2019 10 03 Capture

         Mokytoju konferencija 2019 skelbimas . Capture

       Vaizdo rezultatas pagal užklausą „su rugsėjo 1-ąja sveikinimai“

Š. m. rugpjūčio 30 d. 10.00 val. kviečiamas MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Darbotvarkė:

 1. Ikimokyklinės ugdymo programos aptarimas.
 2. Lopšelio-darželio 2019-2020 mokslo metų veiklos plano, gairių aptarimas.
 3. 2019-2020 m.m. veiklos tradicinių ir netradicinių renginių aptarimas.
 4. Išvykų, kurioms reikalingas mokyklinis autobusas plano aptarimas.
 5. Priešmokyklinės ugdymo grupės 2018-2019 m. m. veiklos planų, gairių aptarimas.
 6. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų darbo krūvio pasiskirstymas.

Visų mokytojų dalyvavimas būtinas

                                                 Gerbiami Tėveliai,

                           informuojame, kad rugpjūčio 30 d., penktadienį, paskutinę 2018-2019 mokslo metų dieną,

                         lopšelyje-darželyje skelbiama

                            sanitarinė- metodinė diena

                            7.30- 12.30 val. sanitarinis grupių valymas

                          10.00 -12.00 val. Mokytojų Tarybos posėdis

                          12.00- 14.30 val. grupių tvarkymas, pasirengimas naujiems mokslo metams

                          14.30-17.00 val. lopšelio- darželio erdvių tvarkymas

 

 

         Edukacinis užsiėmimas "Grybai, grybai, baravykai!"

             vaikų supažindinimas su valgomais grybais.

Dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojai Zinaidai už suteiktas žinias ir nuotaikingas

 akimirkas!

 

                                 Š. m. birželio 11 d., antradienį 13.00 val. kviečiamas

                           MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS.

Dienotvarkėje:

 1. Mokyklos metodinės veiklos ataskaita:
 2. 1.1.   Metodinės veiklos ataskaita. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas.
 3. 1.2.   Vaiko gerovės komisijos ataskaita
 4. 1.3.  Mokytojų veiklos analizė;
 5. Dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų keitimo.
 6. Dėl veiklos organizavimo vasaros metu.
 7. Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose.

Visų mokytojų dalyvavimas būtinas                                                                                  

klounas

Priesmokyklinuku isleistuves afisa 2019 Capture

                                                  DĖMESIO!!!

                           š. m. gegužės 29 d. , trečiadienį 16.00-17.30 val. kviečiamas lopšelio-darželio

                 Tarybos posėdis ir visų tėvų susirinkimas.

                 Darbotvarkėje klausimai:

 1. Dėl mokesčio už lopšelio-darželio lankymą;
 2. Dėl lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ nuostatų (punktų) keitimo;
 3. Dėl priešmokyklinės jungtinės grupės formavimo;
 4. Dėl vaikų sveikatingumo ir gydytojo pažymų;
 5. Dėl darbo organizavimo vasaros metu.                Pagarbiai, direktorė

Spektakliuko Pasitaiko apsirikti premjera afisa 2019 Capture

Sveikinimas su Motinos diena bendras 2019 Capture

Padeka Vejo muzika Bendra 2019 Capture

Velykinis sveikinimas 2019 Capture 

Marguciu uzsiemimo afisa 2019 Capture

Vejo muzika skelbimas 2019 Capture

 

LL3 mokymai ne svietimo darbuotojams 2019 04 12 skelbimas Capture

                                                         Sveikatingumo savaite 2019 afisa Capture

Seimu sporto svente 2019 03 19 afisa Capture

 

Akcija Rengiuosi pats 2019 Capture

 

Uzgaveniu afisa 2019 Capture

Kaziuko muge 2019 afisa Capture

 

 

Nidos ld Azuoliukas. Sveikinimas su Vasario 16 ja 2019 Capture

Klaipedos PPT lektoriaus Vido karvelio paskaita 2019 02 20 Capture

Vasario 16 afisa 2019 Capture

 BALTAJAM BADUI NE 2019 Capture

Sniego diena. Ziemuzes linksmybes 2019 Capture

 

                                           DĖMESIO !

                  Š. m. sausio 22 d. antradienį 15.00 val. kviečiamas

                           MOKYKLOS TARYBOS POSĖDIS

Darbotvarkėje:

   1.Direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita

 1. Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" veiklos planas 2019 m.

Visų Tarybos narių dalyvavimas būtinas

 

 

 

Š. m. sausio 17 d., ketvirtadienį 13.00 val. kviečiamas

                           MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

    Darbotvarkėje:

   1.Direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita

 1. Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" veiklos planas 2019 m.

Visų pedagogų/mokytojų dalyvavimas būtinas

 

 

Sausio 13 Laisves gyneju diena afisa 2018 Capture

 

                                                MOKYTOJŲ DĖMESIUI

                          Š. m. sausio 3 d. 13.30 val. Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ salėje vyks Lyderystės ekspertų grupės lektorės-psichologės Eglės Masalskienės  seminaras pagal kvalifikacijos tobulinimo programąPsichologinio atsparumo ugdymas ir pasitikėjimo savimi stiprinimas“ (4 ak. val.)

Kviečiame visus mokytojus dalyvauti

 

Kaledinis sveikinimas 2018 Capture

 Kaledinio renginio afisa II 2018 Capture

 

projeltas futboliuko draugija 2018 afisa Capture

 Degustacija darzelyje kvieciame paragauti 2018 11 Capture

 

 Rudens svente darzelyje 2018 11 20 afisa Capture

Š. m. lapkričio 14 d., trečiadienį, 15.00 val. kviečiamas lopšelio-darželio tarybos susirinkimas -posėdis

Numatomi aktualūs klausimai:

 1. Dėl vaikų maitinimo
 2. Dėl ugdymo proceso tobulinimo
 3. Dėl Kalėdinių renginių organizavimo
 4. Kiti- Jūsų manymu aktualūs klausimai

Susirinkime dalyvaus Neringos savivaldybės vicemeras Narūnas Lendraitis.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

 

Padeka uz parodele Rudens ziedas 2018 11Capture

 

 REIKALINGAS MOKYTOJO PADĖJĖJAS 1,0 et. darbo krūviu

Pareigybės (lygis C) paskirtis: padėti ribotų galimybių vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, savarankiškai dalyvauti ugdyme ir kitoje veikloje, užtikrinti saugumą ir užimtumą ugdymo grupėje

 

                           Š. m. spalio 18 d., ketvirtadienį 10.00 val. “Sveikatai palankus” komanda kartu su vadove R. Bogušiene atvyksta į lopšelį-darželį, kur vyks mitybos edukacija vaikams, sveikų užkandžių gamyba ir degustacija.

16.30 val.“Sveikatai palankus” komanda susitiks su bendruomene, papasakos apie sveiką mitybą ir atsakys į iškilusius klausimus.

Maloniai kviečiame visus, norinčius daugiau sužinoti apie sveiką mitybą ne tik įstaigoje, bet ir namuose.

                                                                                                                                                          

 

 

 

Rudens ziedas 2018 parodele skelbimas Capture

NERINGOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR TĖVŲ DĖMESIUI

Š. m. spalio 2 d. (antradienį) Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyks Psichologinio konsultavimo grupės seminarai mokytojams ir tėvams.

13.00    MOKYTOJAMS

VAIKŲ DĖMESIO IR AKTYVUMO SUTRIKIMAS (trukmė – 3 akad. val.)

Kada aktualu? Seminaras skirtas visiems, norintiems geriau suprasti padidinto aktyvumo ir elgesio ir emocijų sutrikimus turinčius vaikus bei vaiko agresyvumo kilmės priežastis ir susipažinti su korekcijos galimybėmis grupės ir individuliu lygmeniu.

Tikslas: Pažinti padidinto aktyvumo ir elgesio ir emocijų sutrikimus turinčius vaikus, gebėti preliminariai įverinti vaiko galimybes bei parinkti tinkamas ugdymo priemones.

Metodika: Metodinė medžiaga, diskusijos, praktinės individualios ir grupinės užduotys.

Turinys:

 • Hiperaktyvus vaikas
 • Hiperaktyvus vaikas ugdymo įstaigoje
 • Dėmesio sukaupimas
 • Laiko valdymas
 • Aplinkos organizavimas
 • Užduočių pateikimas

17.00     TĖVAMS

LAIMINGI VAIKAI – IŠŠŪKIS TĖVAMS (trukmė ~2 akad. val.)

Kada aktualu? Seminaras skirtas tėvams, susiduriantiems su vaikų nepageidaujamu elgesiu, patiriantiems auklėjimo sunkumų.

Tikslas: Supažindinti su auklėjimo strategijomis ir jų pasekmėmis bei dažniausiomis klaidomis. Apžvelgti ribų nustatyto ir laikymosi svarbą. Aptarti vaikų nepageidaujamo elgesio priežastis ir korekcijos galimybes.

Metodika: Metodinė medžiaga, diskusijos, atvejų analizė.

Turinys:

 • Šiuolaikinė tėvystės dilema.
 • Auklėjimo strategijos.
 • Dažniausios auklėjimo klaidos, kaip jų išvengti?
 • Ar jų reikia?
 • Bausmės ir paskatinimai.
 • Padrąsinimas. Kodėl jis svarbus?
 • Vaiko elgesio korekcija – „remonto darbai“ visai šeimai

Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

 

DĖMESIO!

        Š. m. rugsėjo 26 d. 17.00 kviečiamas Visuotinis Mokyklos (lopšelio-darželio) tėvų susirinkimas.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Mokyklos Tarybos pirmininko ataskaita už 2016-2018m.
 2. Mokyklos Tarybos rinkimai 2018-2020m.
 3. Informacija apie vaikų maitinimo organizavimą
 4. Dėl Psichologinio konsultavimo grupės  seminaro  spalio 2 d.
 5. Kiti klausimai

 Maloniai kviečiame visus tėvelius dalyvauti!

                                        Sakai, kad rudenį turėtume liūdėti?

                                          tik pažiūrėk, kiek meilės ir spalvų.

                                          Pailsus žemė atrakina savo klėtį,

                                          dalija uogų, grybų, obuolių...                      (ištrauka iš Aušros Raugaitės knygos "Tik ateinantys žodžiai")

                            Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje  Labdaros ir paramos fondo "ŠVIESKIME VAIKUS" atstovai  Neringos savivaldybės ugdymo įstaigų atstovams padovanojo Lietuvos rašytojų ir poetų knygų rinkinius. Dėkojame Labdaros ir paramos fondui!

 

 Darnaus judumo savaitė

2018 m. rugsėjo 16 – 22 d.

 • Viešųjų Nidos vaikų žaidimų aikštelių aplankymas ir žaidimai jose (1-4 gr.).
 • Draugiškas vaikų bėgimas krantine ties golfo aikštynu prie Neringos sporto mokyklos (1-4 gr.).
 • Vaikų sveikatingumo žygis į kopas (3-4 gr.).
 • Futboliuko varžybos (gali vykti ir darželio salėje) (2-4 gr.).

*****

Saugaus eismo pramogele 2018 09 14 Capture

*****

                                                                                              "KLOUNO LULU NAMAI"

                                VISUS VAIKUČIUS KVIEČIA ŠVĘSTI

              MOKSLO METŲ PRADŽIĄ KARTU su PIRATU DŽEKU

                                        š.m. rugsėjo 10 d. 9.30 val.

Sveikinimas su Rugsejo 1 aja 2018 Capture

 

           Gerbiami Tėveliai,

       informuojame, kad š. m. rugpjūčio 31 d., penktadienį, lopšelyje-darželyje skelbiama

sanitarinė- metodinė diena

 7.30- 12.30 val. sanitarinis grupių valymas

 10.00-12.00 val. Mokytojų tarybos posėdis

 12.00- 14.30 val. grupių tvarkymas, pasirengimas naujiems mokslo metams

 14.30-16.00 val. lopšelio- darželio erdvių tvarkymas

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIO (rugpjūčio 31 d. 10.00 val.)

     Darbotvarkė:

 1. Ikimokyklinės ugdymo programos aptarimas.
 2. Lopšelio-darželio 2018-2019 mokslo metų veiklos plano, gairių aptarimas.
 3. 2017-2018 m.m. veiklos tradicinių ir netradicinių renginių aptarimas.
 4. Išvykų, kurioms reikalingas mokyklinis autobusas plano aptarimas.
 5. Priešmokyklinės ugdymo grupės 2018-2019 m. m. veiklos planų, gairių aptarimas.
 6. Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas ir pedagogų darbo krūvio pasiskirstymas.
 7. Dėl metodinių priemonių ir grupių papildymo žaislais.
 8. Vidaus darbo tvarkos taisyklių aptarimas.
 9. Priešgaisrinės ir darbo saugos instruktažas.

Visų Mokytojų dalyvavimas būtinas !!!

DĖKOJAME KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO DIREKCIJAI IR DARBUOTOJAMS

už specialiai vaikams surengtas įdomias edukacijas "Pažink Kuršių Neriją" ir žaismingai

bei turiningai praleistą laiką. AČIŪ !!!

KNNP2-4.jpgKNNP 1-6.jpg

 

 

Paskaita sensorinis valdymas 2018 07 13 Capture

***

Tonika afisa 2018 06 19 Capture

DĖMESIO!

                                    Š.m. birželio 5 d. 13.15 val. kviečiamas PEDAGOGŲ TARYBOS POSĖDIS.

                                    Dienotvarkėje:

                                  Metodinės veiklos ataskaita. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas. Kvalifikacijos tobulinimas. Ugdomojo proceso priežiūra. Vaiko gerovės komisijos trumpa ataskaita. Priešmokyklinės grupės veiklos analizė. Logopedo veiklos analizė. Meninės veiklos analizė. Vyr. mokytojo ir mokytojo metodininko veiklos įsivertinimo anketa.

                                              Visų dalyvavimas būtinas

                                                      Direktorė J.Mažeikienė

 

Priesmokyklinuku isleistuves afisa 2018 Capture

 

DĖMESIO !!!

 Š. m. gegužės 28 d., pirmadienį, 12.00 val. kviečiamas

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS POSĖDIS

Darbotvarkė:

 1. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Neringos ikimokyklinėse įstaigose tvarkos patvirtinimo bei užmokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo“ pakeitimo
 2. Dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymo lopšelyje-darželyje

3.Maitinimo organizavimo kokybės gerinimas

4.Mokyklos darbo organizavimas vasaros laikotarpiu

             Direktorė   J.Mažeikienė

 

 

 

 

 padeka zaidynes

Kur gyvena Nidos avys ir ožkos?

2018-05-16

DSCF1124  DSCF1129

DSCF1145  DSCF1150

DSCF1164  DSCF1169

DSCF1172  DSCF1187

DSCF1207  DSCF1213

- - - - -

policija

          Šių metų gegužės 10 d. priešmokyklinukų "Ežiukų" komanda dalyvavo konkurse "2018 m. saugiausia Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ugdymo įstaiga" ir nors prizinės vietos nelaimėjo, patyrė daug gerų emocijų, įgavo neįkainojamos patirties, o atlikdami įvairias užduotis pagilino ir įtvirtino saugaus elgesio žinias.

http://klaipeda.policija.lrv.lt/lt/naujienos/saugiausiu-apskrities-darzeliu-policijoje-paskelbtas-plunges-nykstukas

Padeka05.10

Maloniai kviečiame visus dalyvauti šių metų gegužės 9 d. 17.00 val.

naujo projekto "Taisyklinga laikysena" pristatyme.

kamuoliai1

 

Padėka saugus darželis1

Šių metų gegužės 9 d. priešmokyklinukų "Ežiukų" komanda su juos ruošusia ir lydėjusia priešmokyklinio ugdymo pedagoge Edita Petrėniene dalyvavo Klaipėdos apskr. VPK Neringos policijos komisariato organizuotame konkurse "2018 metų saugiausia ikimokyklinio ugdymo įstaga", kuriame užėmė pirmą vietą ir laimėjo teisę vykti į gegužės 10 d. Klaipėdos apskrities vyriausiąjame policijos komisariate organizuojamą konkurso finalą. Linkime komandai sėkmės:)

juodkrante

 2018 m. gegužės 9 d., Juodkrantė

 

Motinos diena 2018 nn Capture

 

Švenčiame lietuvių tautos ir valstybės vėliavos gimtadienį:

Lietuvos Trispalvei - 100 metų!

2018-04-25

DSCF1063

DSCF1013  DSCF1014

DSCF1020  DSCF1022

DSCF1042

 

DĖMESIO!!!

 Šių metų balandžio 24 d. (antradienį), 17.00 val. kviečiamas visų grupių ugdytinių

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

 

Dienotvarkė:

      1.Mokyklos misija ir vykdoma veikla.

       2.Finansinės veiklos ataskaita.

       3.Planuojami artimiausi renginiai.

       4.Grupės tvarkos taisyklių aptarimas

       5.Kiti aktualūs klausimai

************

Pavasarinė talka „Darom 2018"

2018-04-19

P1780976  P1780979

P1780986  P1790011

P1790017

P1790029  P1790049

P1800021  P1800049

P1800050  P1800059

Darom Nidos azuoliukas 2018 plakatas Capture

 

„Poezijos pavasarėlis"

Neringos gimnazijos pradinių klasių poezijos skaitovų popietė

Popietėje dalyvavo ir Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" priešmokyklinės grupės ugdytiniai - Sandra Rusteikytė, Faustas Krečius, Jokūbas Šulcas. Vaikus popietei parengė priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja metodininkė Edita Petrėnienė.

2018-04-18

P1780927  P1780938  P1780933

P1780963

P1780970

P1780974

P1780975

„Kaip klounas laimės ieškojo"

Svečiuose - „Klouno Lulu namai" (Klaipėdos dramos teatro aktorius Linas Lukošius)

2018-04-16

DSCF9198   DSCF9204

DSCF9223    DSCF9232

DSCF9249   DSCF9263

IMG Copy lulu

 

RIĮD asociacijos „Sveikatos želmenėliai" sveikatinimo akcija

Masinis bėgimas „Aš bėgu"

2018-04-09

DSCF9291

DSCF9301    DSCF9305

DSCF9311    DSCF9318

DSCF9323    DSCF9329

DSCF9335

DSCF9341    DSCF9348

DSCF9356

 

 

 

Padeka Rimkams uz eglute sidabrine 2018 Capture

PADEKA1PADEKA

DĖl 2 % pajamų mokesčio paramos skyrimo

                Nuoširdžiai dėkoju visiems Jums, kad palaikote mūsų idėjas kurti geresnes ugdymosi aplinkas vaikams skiriant 2% pajamų mokesčio sumos. Šios lėšos yra naudojamos vaikų ugdymosi aplinkų kūrimui, o šių metų prioritetas- lauko aplinkų kūrimas.

               Prašau Jūsų remti lopšelį-darželį „ĄŽUOLIUKAS“ pagal labdaros ir paramos įstatymą, pervedant iki 2% pajamų mokesčio sumos.

                  Paramos gavėjas: Nidos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas";

                Paramos gavėjo kodas: 190893043;

                AB "Swedbank" sąskaita LT577300010098432690;

               Informaciją dėl 2 % pervedimo rasite puslapyje https://www.vmi.lt

               Ačiū Jums už gerumą ir palaikymą!

                                                                                                   Bendruomenės vardu - direktorė Joana Mažeikienė

 

Kaip spalvoti akmenukai, rido, rido kiaušinukai... Rido margučiai, džiaugėsi visi vaikučiai.

        rido   velykos  rido1

 2018-04-03

Sveikinimas su Sv Velykomis 2018 Capture

Padekos Kriukovams 2018 03 29 Capture

Šeimų sporto šventės akimirkos

             DSCF9003 DSCF9076                          DSCF9117      DSCF9062           DSCF9149      DSCF9129     

    DSCF9155      DSCF9172                                                                                                                                   Seimu svente 2018 afisa Capture

                                 velyk

                   velyk2           velyk1

Marguciu uzsiemimo afisa 2018 Capture

 ,,Sveika ateitis"

Šių metų kovo 21 d. lopšelio-darželio vaikus Sveikatos Princas pakvietė į animacinę sveikatinimo treniruotę, kurios metu vaikai pozityviai ir aktyviai nusiteikę atliko streso mažinimo, laikysenos lavinimo, aukštyn/žemyn, su kamuoliukais treniruotę.

    P1780656   P1780659

P1780686  P1780693

P1780740   P1780746

 Dėkojame Sveikatos Princui, kuris padeda kurti sveiką vaikų ateitį.

 

Vandens diena Capture

Zemes diena Capture

2018 03 16 projektas Azuolas Capture

Sveikinimas su Kovo 11 aja zalias n 2018 Capture

Futbolo susitikimas 2018 03 14 Capture

 Kovo 11 os afisa 2018 Capture

 

Padeka Joldijai ir Vainiciui uz Kaziuka 2018 03 01 Capture

Kaziuko muge 2018 afisa Capture

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto "Lietuvos mažųjų žaidynės" I-ojo etapo sporto šventė

 P1770698

Vasario 27 d. Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ vyko Lietuvos ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės 2018 “ I-ojo etapo varžybos. Projekto organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA).

Sportiškai ir linksmai nusiteikę į salę susirinko visi darželio ugdytiniai iš „Ežiukų“, „Bitučių“, „Boružėlių“ ir „Viščiukų“ grupių. Dalyviai draugiškai varžėsi penkiose judriose rungtyse. Šventės metu netrūko gerų emocijų ir sportinio azarto. Žinoma, nugalėjo draugystė!

Šios varžybos vaikus paskatino pasitikėti savimi, turėti daugiau ryžto ir užsispyrimo siekiant tikslo. Daugiau šventės akimirkų galite rasti galerijoje.           

                                                                                       Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Edita Petrėnienė ir lopšelio-darželio auklėtoja Rūta Bukauskienė

 

Lietuvos mazuju zaidynes 1 etapas afisa Capture

 

mazuju zaidynes

 

Sveikiname su Lietuvos valstybes 100 meciu Capture

Padeka akcijos Grazi tu mano brangi tevyne dalyviams n Capture

Padeka. As lietuvis 2018 Capture

 


 Vasario 16 . jaucio trobele 2018 afisa Capture

 

UŽGAVĖNĖS

Žiema, žiema bėk iš kiemo...

2018-02-13

DSCF1536

Daugiau nuotraukų galerijoje

ŠVENČIANT ATKURTOS LIETUVOS ŠIMTMETĮ

NIDOS LOPŠELIS-DARŽELIS „ĄŽUOLIUKAS“

KVIEČIA DALYVAUTI

AKCIJOJE „GRAŽI TU MANO, BRANGI TĖVYNE!“

Akcijos nuostatai

 

Seminaras maitinimo 2018 02 12 Capture

Maloniai kviečiame į "Lino lėlių" teatro spektaklį!

Informacija apie "Lino lėlių" teatrą ir spektaklį      

     Lino leles            

DĖMESIO!

Š. m. sausio 5 d., penktadienį, 12.00 val. kviečiamas

              Lopšelio-darželio Tarybos posėdis

        Dienotvarkės klausimai:

      1.Dėl lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos;

       2.Dėl lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos plano;

       3.Einamieji klausimai

                                                           Direktorė J.Mažeikienė

 

Sveikiname su sv. Kaledomis 2017 Capture

Susitikimas su Kalėdų seneliu ir Linksmojo lagamino komanda

2017-12-22

P1760916     Daugaiu nuotraukų galerijoje   
  Kaledinio renginio darzelyje afisa 2017 Capture

 

Jaukus Advento vakaras "Bitučių" grupėje

2017-12-12

 20171212 171117

Daugiau nuotraukų galerijoje

Svečiuose pas Klaipėdos miesto lopšelio-darželio "Pušaitė" bendruomenę

2017-11-23

Pajūrio vaikai laukia žiemos
http://www.ve.lt/naujienos/visuomene/svietimas/pajurio-vaikai-laukia-ziemos-1597154/

P1760465

Daugiau nuotraukų galerijoje

56-asis Neringos miesto gimtadienis

2017-11-18

"Kuršių kiemas": Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" kolektyvas virė košę... tam davė, tam davė, o tam nebeliko:)

P1760050

Priešmokyklinės "Ežiukų" grupės vaikučiai pasirodė vakaro koncerte

vakaro

Daugiau nuotraukų galerijoje 

2017-11-14 Neringos miesto gimtadieniui skirta šv. Martyno ir Baltojo oželio šventė ,,Rudenėli, ačiū tau!"

Šventės akimirkos...

DSCF0802

 Daugiau nuotraukų galerijoje

 

Martyno Ozio diena 2017 skelbimas Capture

 

 

Išvyka į Juodkrantę: Raganų kalnas ir ne tik...

2017-10-26

DSCF0611      

 Daugiau nuotraukų galerijoje

 

Vaikų sveikatingumo žygis į Parnidžio kopą 

2017-10-18 

DSCF0474

Daugiau nuotraukų - galerijoje

 

  Š. m. spalio 19 d., ketvirtadienį, 16.30 val. kviečiamas

  lopšelio- darželio Tarybos posėdis.

Numatoma posėdžio darbotvarkė:

   1. Dėl pritarimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ strateginiam 2018-2020 m. planui;

 1.  Dėl pritarimo darbo tvarkos taisyklėms;
 2.  Dėl paramos lėšų apskaitos;
 3.  Dėl vaikų sergamumo ir gydytojo specialisto konsultacijų;
 4.  Kiti klausimai.

                                                                                           Visų Tarybos narių dalyvavimas būtinas!

 

 

                    Tiek kelio nuėjot neparklupus - belieka tik stebėtis.
                    Tiek rūpesčių pakėlėt nedejavus - belieka tik žavėtis.
                    Tiek žodžių, šypsenų jau išdalijot - belieka tik gėrėtis.
                    Šiandien šviesių minčių, kasdienės duonos
                    Ir daug sveikatos, kūrybinės sėkmės ir džiaugsmo kupinų dienų

                                                      Jums norim palinkėti


                                          Būkite pasveikinti, MIELI PEDAGOGAI!

                                     SU TARPTAUTINE MOKYTOJO DIENA!

 Sveikiname su Mokytojo diena 2017 Capture

 

Sveikinimas su mokytojo diena Giedraičio 2017 Capture

 

                       Ar saulė šviečia, ar vėjai pučia, lietūs lyja... Jūs šalia vaikų, kai mes negalim būti šalia jų.

                       Ačiū Jums!    

                      Sveikatos, kantrybes, kūrybiškumo ir džiaugsmo jums visiems! 

                      Nuoširdziausi sveikinimai Mokytojų dienos proga visam kolektyvui:)

                                                                                                          Rima, Rėjus, Vilardas ir Vilius

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko edukacija "Medžių amžius"

2017-09-28

DSCF0444

Daugiau nuotraukų - galerijoje

Išvyka į Delfinariumą

2017-09-27

DSCF0432

Daugiau nuotraukų - galerijoje

"Bitučių" grupės edukacinė ekskursija į Nidos žvejo etnografinę sodybą

2017-09-26

20170926 100145

Daugiau nuotraukų - galerijoje

 Priešmokyklinės "Ežiukų" grupės sveikatingumo žygis "Baltijos dienai" paminėti

2017-09-26

 DSCF0327

 Daugiau nuotraikų - galerijoje

 

Kuršių nerijos nacionalinio parko edukacija "Pėdsekystė gamtoje"

2017-09-14

DSCF0238

Daugiau nuotraikų - galerijoje

 

MIELI TĖVELIAI,

ŠIŲ METŲ RUGSĖJO 12 D. 16.30 VAL. KVIEČIAME DALYVAUTI PASKAITOJE

 VAIKO PYKTIS IR AGRESIJA. NUO KO PRADĖTI”

PASKAITĄ VES VŠĮ “PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO GRUPĖS“ PSICHOLOGAI

 

 

      DĖMESIO!!!

     š. m. rugsėjo 11d. pirmadienį, 17.00 val. kviečiamas visų grupių

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Dienotvarkė:

 1. Mokyklos (Lopšelio-darželio) ugdomoji veikla. Artimiausi renginiai.
 2. Psichologinės konsultavimo grupės seminaras „Vaiko pyktis. Nuo ko pradėti?‘ rugsėjo 12d.( 13.30 -15.30 pedagogams ir 16.30-17.15 tėvams)
 3. Vaikų sveikatingumas ir sveikatos pažymos (iki rugsejo15)
 4. Dėl informacijos viešinimo
 5. Kiti klausimai

                                                                                                                                                    Maloniai kviečiame visus dalyvauti!

 

                                   ***                            

Rugsejo 1 oji 2017 Capture

 

Mielieji,

    nuoširdžiai sveikiname Jus su Naujųjų Mokslo metų pradžia.

Tegul šie metai būna Jums dosnūs darbais ir atradimais.

Teišsipildo Jūsų siekiai ir troškimai.

Branginkime Žmogų, tausokime tai, ką sukūrėme ir viltingai kurkime ateitį.

                                                     Pagarbiai,

                                                                                                  Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas”

                                                                                 bendruomenės vardu –     

                                                                                   direktorė Joana Mažeikienė


  

Gerbiami tėveliai,

    informuojame, kad š. m. rugpjūčio 31d., ketvirtadienį, lopšelyje-darželyje skelbiama

            sanitarinė- metodinė diena naujiems mokslo metams pasirengti.

    Tikimės, kad šią dieną ugdytiniai maloniai praleis su tėveliais.

                                                                                                 Pagarbiai, direktorė

 

                IMG 0001 Copy 2

 

 Pačiame vasaros viduryje ugdytiniai miško takeliais ir pamariu keliavo į ekskursiją į Neringos istorijos muziejų. vaikai turėjo galimybę susipažinti su Neringos gyventojų kuršių gyvenimo būdu, pamatyti kuršiškus rakandus, išgirsti pasakojimus apie senovinę poledinę žūklę,lotų ir laivelių gaminimą. Labiausiai vaikus domino kuršiškas varnų gaudymas ir valgio gaminimas.

 Muziejuje

 

Š. m. liepos 13 d. lopšelio- darželio priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupių ugdytiniai vyko į edukacinę ekskursiją į Nidos žvejo etnografinę sodybą. Ekskursijos metu vaikai pamatė vėtrungių ekspoziciją, apžiūrėjo žvejų laivus kurėnus, klausė pasakojimų apie žvejų gyvenimą, susipažino su senovės kuršių gyvenimo ypatumais.

 

 

Edukacinė veikla "Joninių vainikų pynimas" prie Kuršių marių, kopų papėdėje

2017-06-23

  Jonines

Daugiau nuotraukų - galerijoje

 

Š. m. gegužės 31 d. Nidos lopšelio darželio "Ąžuoliukas" priešmokyklinukai atsisveikina su darželiu -

Sudie darželi!

 

Š. m. gegužės 29 d. 13.00 val.  (metodiniame kabinete) kviečiamas

              MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

                                                                                                                                                                                      Direktorė

susirinkimas

                           Š. m. gegužės 16 d. 13.00 val. Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ (metodinis kabinetas)

              SEMINARAS PEDAGOGAMS

„50 sumanumą lavinančių užsiėmimų darželyje“

                                       Lektorius TOMAS LAGŪNAVIČIUS,  psichologijos magistras, soc. mokslų daktaras
                                          Image result for seminaras
  Vaizdo rezultatas pagal užklausą „gamtosauginės mokyklos logo“ Gegužės 12d. gamtosauginių mokyklų koordinatorius Renaldas Rimavičius atvežė ir įteikė Nidos     lopšeliui-darželiui garbingą apdovanojimą: už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą mokyklos bei visuomenės aplinkosauginio vaidmens stiprinimą tarptautinį Gamtosauginių mokyklų programos sertifikatą ir žaliąją vėliavą.         
 Vaizdo rezultatas pagal užklausą „gėlytė“
                                Gegužės 15 d. lopšelio-darželio ugdytinius aplankė Vilniaus neįgaliųjų dienos centro lankytojai. Jie vaikams dainavo, pasakojo pasakojimus, sekė pasakas. (Žiūrėti nuotraukų galerijoje)
Pasaulinės judėjimo sveikatos labui dienos proga - gegužės 10 d.
vyko linksmos, kupinos gerų emocijų ir azarto - Futboliuko varžybos!

jpg

Daugiau nuotraukų galerijoje

Judėjimo sveikatos labui diena – tarptautinė diena, kurią inicijavo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2000 m. Ji skirta visuotiniam fizinio aktyvumo skatinimui. Daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių padaugėjo ligų susirgimų, kurių priežastis gali būti pasyvus gyvenimo būdas, nuolat mažėjantis fizinis aktyvumas, nesveika mityba ir didėjantis antsvoris. Pasaulio sveikatos organizacija teigia, kad sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo paties žmogaus. 

                                                                                  „Didžiausias turtas - sveikata“- liaudies patarlė.

         Propaguojant sveiką gyvenseną, skatinant fizinį aktyvumą, Nidos lopšelio- darželio „Ąžuoliukas“ pedagogai visus Mokyklos bendruomenės narius

kviečia kartu pajudėti, pažaisti š. m. gegužės 10 d. 10:00 val.
„Futboliuką“     

http://www.disneyclips.com/imagesnewb/images/fev33.gif

 jura1


 

mamytem

 

                  Pagal  bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos lopšeliu-darželiu „Pušaitė“ š. m. balandžio 25 d. mūsų vyriausieji ugdytiniai kartu su pedagogėmis E. Petrėniene ir V. Baškiene vyko į Priešmokyklinukų protų mūšį „Mano gimtinė“. Renginys skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.
                 Mūsų ugdytiniai priešmokyklinukų protų mūšyje „Mano gimtinė“ laimėjo prizą – š. m. balandžio 28 d. edukacinį užsiėmimą Jūrų muziejuje „Kaip atsiranda perlas?"

 

                            Švietimo naujienos nuotrauka.

 

NMM vaiku koncertas Draugai draugams 2017 Capture

Pažintinė išvyka į Palangą

2017-04-13

P1730094     P1730095

P1730100   P1730103

P1730107    P1730110

P1730114     P1730118

P1730119      P1730122

Velyku margutis afisa 2017 Capture

Nidoje – mažųjų sveikatos akcija „Aš bėgu -2017“

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ aktyviai prisijungė prie akcijos „Sveikas vaikas – laimingas vaikas“, skirtos Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Ją organizavo Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas ir respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija „Sveikatos želmenėliai“. Balandžio 7 d. visoje Lietuvoje buvo surengtas masinis bėgimas „Aš bėgu -2017“.

Bėgimui buvo pasiruošta iš anksto. Kiekviena grupė, o jų Nidos lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ – keturios, suplanavo sveikatinimo veiklą, pasidarė akcijos ženklelius. Grupėse vyko pokalbiai, kūrybiniai darbai apie bėgimo naudą žmogui, ypač vaikui. Vyresnieji vaikai pagamino „Starto“ ir „Finišo“ plakatus. Balandžio 7-osios rytas išaušo puikus, bėgimas įvyko laiku. Komandos susirikiavo Kuršių marių pakrantėje, atliko energingus, stiprinančius apšilimus. Kiekviena grupė prisistatė su skanduote arba šūkiu. Nuaidėjus švilpukui, paskutinių nebuvo… Pirmiems bėgti teko garbė mažiausiems, po jų – vyresniems , po jų – priešmokyklinukams, kuriems buvo skirtas ilgiausias – 120 metrų atstumas. Iš viso dalyvavo 44 bėgikai.

Visi pasiekė finišą (daugelis savanoriškai bėgo keletą kartų), kur jų laukė ir prizas – nuotaikingi obuolių vėrinukai.

Akcija baigėsi, bet gera nuotaika, noras sportuoti gamtoje, liko.

Liko ir pažadas sau – gyventi sveikai!

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

2017-04-07

Aš bėgu -2017"

2017-04-07

P1720894  P1720898 

P1720901  P1720903 

P1720910

P1720916  P1720919

P1720922  P1720934

P1720953  P1720958

Katinelis ir Gaidelis spektakliukas 2017 Capture

Nuotraukos galerijoje

                        IMG 0003 Copy          IMG 0005 Copy

 Saugaus eismo konkursas

2017-03-29

DSCF9933

 Daugiau nuotraukų galerijoje

IMG 0009 Copy

Žemės diena – pasitinkant paukštelius

Kovo aštuonioliktosios Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ auklėtiniai laukė ne mažiau, nei Užgavėnių ar Kaziuko mugės. Kaipgi kitaip – juk vykstame į Preilą pas Gyčio ir Žygio tėvelius, kurie pakvietė atvykti ir su savo tėčiu ar mama padaryti paukšteliams inkilėlių!

Preiloje, Dariaus ir Jovitos Beržinių dirbtuvėse šeštadienį nuo ryto prasidėjo šeimų talka - „Kiekvienam paukšteliui – po gražų namelį!“. Virte virė darbas: dunksėjo supjautos lentos, zirzė grąžtai, kaukšėjo plaktukai. Padėjo vaikai tėveliams ir mamytėms – reikėjo ir vinį paduoti, ir palaikyti, ir pakalti... Pasirodo, ne taip lengva tikrą namelį paukšteliui padaryti! Nuo didelių darbų pavargusius vaikus viliojo erdvus kiemas su futbolo vartais ir kamuoliu, o išalkusius – gardi arbata, sausainiai ir sumuštiniai. Talka pasibaigė sėkmingai: padaryta trylika inkilėlių. Tai pradžiuginsime paukštelius!

Kaip geriausia švęsti Žemės dieną? Galima surengti koncertą su dainelėmis, šokiais ir paukščių balsais. Galima prisipūsti daug balionų ir užrašyti ant jų linkėjimus mūsų Žemei... O galima akvarele gražiai nuspalvinti, papuošti padarytus inkilėlius ir paprašyti Gyčio ir Žygio tėvelį Darių Beržinį, kad padėtų įkelti juos į medžius. Juk Žemės dieną turi švęsti kuo daugiau jos gyventojų – ne tik žmonės!

Pasakyta – padaryta. Kovo 20-tąją, Žemės dieną visi darželio vaikai pradėjo puošdami inkilėlius: akvarele piešė širdeles, debesėlius, Lietuvos vėliavas ar šiaip gražiai margino – kad tik paukšteliams linksmiau būtų juose gyventi. O pavakary tėvelis Darius atsivežė kopėčias, ilgą kartį su kabliais, ir visi kartu, nešini inkilėliais patraukė į pušyną link kopų, kur skardžiais šūksniais „Valio!“ ir plojimais į medžius buvo pakylėtas kiekvienas inkilėlis.

Vaikai, auklėtojos ir direktorė Joana Mažeikienė labai dėkoja Dariui ir Jovitai Beržiniams už šeimų dirbtuves Preiloje ir Žemės dienos šventę paukšteliams ir vaikams.

Nidos lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

                                                                                                                                                                                                                                        2017-03-20

 DSCF9422         DSCF9557 

Daugiau nuotraukų galerijoje

Padeka Berziniams 2017 03 20 Capture

 

              Zemes diena CaptureVandens diena Capture

Kvietimas Ciulba ulba 2017 Capture

Šeimų sporto šventė

2017-03-07

P1720619 Copy

Daugiau nuotraukų galerijoje

Padeka Kriukovams 2017 03 07 Capture

 

Kaziuko mugė

2017-03-02

 

P1720096 Copy

                         Padeka Stonkuvienei 2017 03 02 Capture                                   Padeka Vainuciui 2017 03 02 Capture 

 

     P1720126 Copy          

 

  P1720064 Copy

 Daugiau nuotraukų galerijoje

 

 

 

 TĖVŲ DĖMESIUI !!!

Š. m. vasario 22d. 17.00 val. kviečiamas

VISOS BENDRUOMENĖS

(visų grupių tėvelių ir pedagogų)

SUSIRINKIMAS

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Vaiko saugumo veiksniai. (Neringos policijos komisariato atstovas ~15 min.)
 2. Lopšelio-darželio vadovo 2016 m. veiklos ataskaita (santrauka)(direktorė~20 min.)
 3. Lopšelio-darželio veiklos organizavimas 2017 m. (direktorė ~15 min.)
 4. Klausimai, diskusijos (~20 min.)

               Visus maloniai kviečiame dalyvauti

                               Administracija

 

                                                                      

Kalėdiniai šokiai su Klaipėdos VšĮ "Klaipėdos žingsnis"

2016-12-20

P1700747

Daugiau nuotraukų - galerijoje

 

Edukacinis užsiėmimas su Kuršių nerijos nacionalinio parko darbuotojomis

2016-12-19

Gaminom žaisliukus, eglutei papuošti.

P1700741

Daugiau nuotraukų - galerijoje

Kalėdų senelis darželyje

2016-12-16

Šokom, dūkom, deklamavom. Dovanėlių daug mes gavom.

P1700672

Daugiau nuotraukų - galerijoje

Padeka tevams uz egluciu parodele 2016 12 Capture 

 Padeka Kriukovams uz parama 2016 12 Capture

KEPĖM, TEPĖM IR SKANAVOM!

Gruodžio 12 d. rytmetį Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" priešmokyklinės grupės vaikai, kavinėje "Kuršis" kepė ir dekoravo kalėdinius sausainius. Na, o vakare vaikai su tėveliais ir auklėtojomis gurkšnodami gardžią arbatą savo iškeptus sausainius ragavo ir bendravo. Auklėtojos paskaitė vaikų padarytus gerus darbus, kuriuos visą gruodžio mėnesį talpino gerų darbų skrynelėje. Vaikai deklamavo savo eilėraščius ir žadėjo, kad geri darbai nesibaigs, net atėjus Kalėdoms.

Už gražų edukacinį užsiėmimą ir vakarą Kalėdų belaukiant, dėkojame Dianai Starkutei-Kriukovei.

 20161212 095252

Daugiau nuotraukų galerijoje

  skelbimas

 

Rudens išlydėtuvių šventė, skirta Neringos miesto 55-mečiui,

,,Rudenėli, ačiū tau!"

  2016-11-16

DSCF8402 Copy

Daugiau nuotraukų - galerijoje

 

Vaikų sveikatingumo žygis į kopą

  2016-10-12

P1650427 Copy

Daugiau nuotraukų galite pamatyti galerijoje

 

Pažintinė išvyka į Klaipėdos zoologijos sodą

 2016-10-06

 

P1650411 Copy

Daugiau nuotraukų galite pamatyti galerijoje

 

 

Sveikinimas mokytojo dienos proga 2016 Capture

 

IMG

 

 

Pažintinė išvyka į Neringos policijos komisariatą

 2016-09-09

P1640266 Copy

 

Sveikatingumo žygis Baltijos jūros dienai paminėti

 2016-09-06

 P 20160906 104315 Copy

       

Pažintinė išvyka į Nidos Žvejo sodybą

 2016-09-05

 P1640129 Copy

 

Rugsėjo 1-osios pramogėlė ,,Rudenėli, labas!"

P1640041 Copy   P1640050 Copy

 

P1640084 Copy

 

Nuo kiekvieno, kuris prisilečia prie vaiko kelio link gyvenimo, kuris eina kartu su vaiku ir rodo to kelio prasmę, nuo kiekvieno, kuris rodos tik būna šalia vaiko ir tėvų, priklauso mažo žmogaus ir visų mūsų ateitis.

Mielieji,

Eikime visi žinojimo ir mokėjimo keliu!


 

 

Respublikinio projekto ,,Tiesiu draugystei rankutes" pabaiga

  IMG 0001 Copy


 IMG Copy

 

   Lankstinukas

 

top