Linija

 

Mokyklos darbo taryba

Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja  pirmininkė;
Virginija Kasparavičienė  direktoriaus pavaduotoja ūkiui narė;
Renata Kožemečenko  mokytojo padėjėja narė.

Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos pirmininkė – Sandra Dargienė
Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja Ingrida Miliūnė
 
Mokyklos tarybos nariai:
Asta Stanevičienė;
Jolita Kundrotaitė;
Asta Pocienė;
Edita Petrėnienė;
Rūta Bukauskienė;
Aurelija Čiunkienė;
Ramunė Pečiukonytė;
 
Mokytojų taryba
Joana Mažeikienė direktorė – mokytojų tarybos pirmininkė
Mokytojų tarybos nariai:
Ramunė Pečiukonytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Aurelija Čiunkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Rūta Bukauskienėpriešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Loreta Rimkienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Martynas Ambrazas – ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
Ingrida Miliūnė – ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
Eglė Norkutė – ikimokyklinio ugdymo mokytojas;
Rima Didžpetrė ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Jurgita Survilienė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
Ieva Pumputytė neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
Neringa Talmontienė  ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Ramunė Pečiukonytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui VGK pirmininkė;
Aurelija Čiunkienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Edita Petrėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ingrida Miliūnė – ikimokyklinio ugdymo mokytojas – narė;
Rima Didžpetrė ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
Ramutė Rušinienė – logopedė – narė.

Tėvų komitetai   2020-2021 m. m.

...  tėvų komiteto pirmininkas

1 grupė
Kristina Jasaitienė
Justina Kupčinskaitė-Lukauskienė
Jovita Dagė
 
2 grupė
Brigita Šiurienė
Asta Pocienė
Jovita Beržinė
 
3 grupė
Viktorija Dirvelienė
Liana Raudienė
Ieva Pumputytė
 
4 grupė
Gintarė Dikkšienė
Jolita Kundrotaitė
Silvija Kozlova
Mindaugas Rusteikis
 
Darbo grupė
mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti
Ramunė Pečiukonytė – koordinatorė
Rima Didžpetrė– administratorė
Virginija Kasparavičienė – darbo grupės narė
Nijolė Pogienė – darbo grupės narė
Elena Sabeckienė – darbo grupės narė
 
 
Informacija atnaujinta: 2021-09-13

top