Linija

 

Mokyklos darbo taryba:

Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė - pirmininkė;
                                                  Virginija Kasparavičienė - direktoriaus pavaduotoja ūkiui - narė;
                                                  Renata Kožemečenko - auklėtojo padėjėja - narė.

Mokyklos taryba:

Mokyklos tarybos pirmininkė – Sandra Dargienė;

                                                  Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja - Ingrida Miliūnė;
 
                                             Mokyklos tarybos nariai:
                                             Asta Stanevičienė;
                                             Jolita Kundrotaitė;
                                             Indrė Dikavičiūtė;
                                             Edita Petrėnienė ;
                                               Rūta Bukauskienė;
                                             Aurelija Čiunkienė ;
                                             Ramunė Pečiukonytė;
 
                                            Mokytojų taryba:
Mokytojų tarybos pirmininkė – Joana Mažeikienė - direktorė;
Mokytojų tarybos nariai:
Ramunė Pečiukonytė – direktorės pavaduotoja ugdymui;
Edita Petrėnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
Aurelija Čiunkienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Loreta Rimkienė - lopšelio-darželio auklėtoja;
Rita Katkevičienė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Rūta Bukauskienė- lopšelio-darželio auklėtoja;
Ingrida Miliūnė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Eglė Norkutė – lopšelio-darželio auklėtoja;
Rima Didžpetrė lopšelio-darželio auklėtoja;
Jurgita Survilienė – neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                       Ieva Pumputytė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas);
                                   Neringa Talmontienė - neformaliojo švietimo mokytoja (meninis ugdymas).

Vaiko gerovės komisija:

Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;
Edita Petrėnienė - priešmokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
Ingrida Miliūnė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
ima Didžpetrė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
Aurelija Čiunkienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė

Tėvų komitetai   2020 m.

                       1 grupės

                       Sandra Dargienė

                       Brigita Šiurienė

                       Viktorija Dirvelienė

                       2 grupės

                       Joana Lisovskienė

                       Liana Raudienė

                       Asta Stanevičienė

                       3 grupės

                       Jolita Kundrotaitė

                       Rūta Urbonavičiūtė

                       Mindaugas Rusteikis

                       4 grupės

                       Vitalija Žičkutė

                       Indrė Dikavičiūtė

                       Darius Beržinis

                       Virginija Stanulevičienė

                                      

Darbo grupė mokyklos interneto svetainei administruoti ir informacijai skelbti

                                  Ramunė Pečiukonytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – koordinatorė;

                                  Rima Didžpetrė, raštinės administratorė – administratorė;

                                  Darbo grupės nariai:

                                  Virginija Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

                                  Elena Sabeckienė, vyr. buhalterė;

                                  Svetlana Markevičienė, valgiaraščių specialistė;

                                  Rūta Bukauskienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

                             

                              

 

Informacija atnaujinta: 2020-09-10

top