Linija

 Info

      2021-02-17 Mokyklos Tarybos posėdis

      2021-01-28 Mokytojų Tarybos posėdis

      2021-01-27 Tėvų komiteto posėdis

       2021-01-20 Mokyklos Tarybos posėdis

       2020-10-23 Mokyklos Tarybos posėdis (Dėl Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" nuostatų pakeitimo, dėl Mokyklos Tarybos sudėties)

       2020-08-31 Mokytojų Tarybos posėdis

       2020-07-  lankėsi Neringos savivaldybės meras D.Jasaitis  ir administracijos direktoriaus pavaduotojas S.Šveikauskas

       2020-04-03 lankėsi Neringos savivaldybės administracijos direktorius E.Šakalys ir pavaduotojas S.Šveikauskas (stebėti remonto darbų)

       2020-03-06 Mokyklos Tarybos posėdis (Dėl Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" direktorės Joanos Mažeikienės 2019m. veiklos ataskaitos)

       2020-03-01 Mokyklos VGK posėdis

       2020-02-21 Edukacinių priemonių "Olifu" pristatymas, metodinės rekomendacijos

       2020-01-28 Mokytojų Tarybos posėdis

       2020-01-20 Mokyklos Tarybos posėdis (Dėl Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" direktorės Joanos Mažeikienės 2019m. veiklos ataskaitos)

     * 2019-12-20  svečiavosi Neringos savivaldybės meras D.Jasaitis ir Neringos bažnyčios klebonas R.Adomavičius

     * 2019-12-11 lankėsi Neringos savivaldybės Tarybos švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas V.Giedraitis, komiteto nariai A.Mikalauskienė,      

                        N.Lendraitis, L.Vainutis, administracijos direktoriaus pavaduotojas S.Šveikauskas.

     * 2019-11-26 Klaipėdos PPT lektoriaus V.Karvelio  seminaras "Iššūkiai mokytojui dirbant su šiuolaikiniais vaikais"

     * 2019-11-22 Maisto pažinimo veiklos programa

     * 2019-11-20  Mokyklos Tarybos posėdis

     * 2019-08-30 Mokytojų Tarybos posėdis

     * 2019-06-11 Mokytojų Tarybos posėdis

 • 2019-05-29 Mokyklos Tarybos posėdis
 • 2019-01-17 Mokytojų Tarybos posėdis
 • 2019-01-22 MOKYKLOS TARYBOS POSĖDIS
 • 2018-11-19 – 21 Maisto ragavimo savaitė darželyje Galimybė tėvams paragauti maisto, gaminamo darželyje pagal VšĮ „Sveikatai palankus“ sudarytus ir Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintus valgiaraščius.
 • 2018-11-14 Mokyklos tarybos posėdis-susirinkimas. Dalyvauja Neringos savivaldybės vicemeras Narūnas Lendraitis.
 • Darbotvarkė: dėl vaikų maitinimo; dėl ugdymo proceso tobulinimo; dėl Kalėdinių renginių organizavimo; kiti aktualūs klausimai.
 • 2018-10-18  VŠĮ „Sveikatai palankus“, Neringos savivaldybės administracijos bendras renginys lopšelio-darželio bendruomenei Maisto pažinimas ugdymo įstaigose ir informacinė medžiaga sveikatos stiprinimo temomis“;
 • VšĮ „Sveikatai palankus“ mitybos edukacija vaikams (sveikų užkandžių gamyba ir degustacija) bei susitikimas su Mokyklos bendruomene, kur vyko pokalbiai apie sveiką mitybą ir buvo atsakoma į iškilusius klausimus. Dalyvavo 1-4 gr. vaikai, grupių auklėtojos, mokyklos bendruomenė
 • 2018-09-26 Visuotinis Mokyklos tėvų susirinkimas. (Mokyklos Tarybos pirmininko ataskaita už 2016-2018 m.; Mokyklos Tarybos rinkimai 2018-2020 m.; informacija apie vaikų maitinimo organizavimą; dėl Psichologinio konsultavimo grupės  seminaro  spalio 2 d.; kiti klausimai.
 • 2018-08-31 Mokytojų Tarybos posėdis
 • 2018-05-28 Mokyklos tarybos posėdis.
 • Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2007 m. rugsėjo 5 d. sprendimo Nr. T1-136 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Neringos ikimokyklinėse įstaigose tvarkos patvirtinimo bei užmokesčio už vaikų išlaikymą nustatymo“ pakeitimo.
 • Dėl Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo taikymo lopšelyje-darželyje.
 • Maitinimo organizavimo kokybės gerinimas.
 • Mokyklos darbo organizavimas vasaros laikotarpiu
 • 2018-05-09 Neringos savivaldybės mero D.Jasaičio, Tarybos komitetų pirmininkų, administracijos direktoriaus, administracijos direktoriaus pavaduotojo lankymasis ikimokyklinėje įstaigoje. Dalyvavo tėvų atstovė D.Puškoriūtė Bartkuvienė.
   
 • 2018-04-24 Visuotinis tėvų susirinkimas (Mokyklos misija ir vykdoma veikla; Finansinės veiklos ataskaita; Planuojami artimiausi renginiai; Grupės tvarkos taisyklių aptarimas, kt.)
 •  
  * 2018-01-05 Mokyklos tarybos posėdis (dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2018 m. veiklos ataskaitos; dėl 2018 m. veiklos plano; einamieji klausimai)
top