Linija

LL3 Neringa kūrybinė komanda kuria pokyčio projektą, kuris skirtas nuosekliam Neringos mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui švietimo įstaigose.

Neringos kūrybinės komandos pokyčio projekto tema:
 
 
llti    vaikai

 

 UŽDAVINIAI:

1.Keliant mokytojų bendrąsias kompetencijas, suteikti mokiniams kokybiškesnį ugdymą.

2.Institucinė parama ir atskaitomybė mokytojų mokymuisi, eksperimentams, naujoviškai veiklai.

3.Tarpinstitucinis Mokytojų socialinio kapitalo stiprinimas

4.Ugdant(-is) mokinių atsakomybę bendradarbiavimas, kuriant naujas veiklas ir tradicijas.

5.Modernizuoti ugdymo(-si) erdves.

 

 

 

VYKDOMI PROJEKTAI, AKCIJOS, PARODOS

1. Vaikų piešininių akcija ir paroda "GRAŽI TU MANO, BRANGI TĖVYNĖ" - Organizatorius Nidos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", projekto koordinatorės- lopšelio-darželio auklėtojos R.Bukauskienė, I.Miliūnė.

2. Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" projektas "ŽUVININKAI MES ESME", projekto koordinatorė Ramunė Pečiukonytė.

3. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas "LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2018" - Organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir   Respublikinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projekto koordinatorės - priešmokyklinio ugdymo pedagogė E.Petrėnienė, lopšelio-darželio auklėtoja R.Bukauskienė.

4. Respublikinis projektas „NEŽINAU KADA PUMPURAS GIMSTA, GILĖJ ĄŽUOLAS MIEGA - ŽINAU“ -  Organizatorius Tauragės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas". Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Pečiukonytė.

5. Sveikatingumo projektas "FUTBOLIUKO DRAUGIJA" - organizatorius Nidos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

 

 

 

 

 

top