Linija

 

                Ateitis tavo rankose                                   

     Švietimas, kultūra, jaunimas ir sportas Europoje

Už švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto politiką visų pirma atsako valstybės narės. Tačiau ES remia ir papildo jų veiksmus palengvindama jų tarpusavio bendradarbiavimą. Tai apima finansinę paramą ir susijusią veiklą, pavyzdžiui, tarptautinio mobilumo programą „Erasmus+“ ir kultūros ir kūrybos sektorių rėmimo programą „Kūrybiška Europa“.

Kaip tu nori, kad atrodytų ateitis? Prisijunk prie diskusijos šiandien.   

Norėdami pateikti savo pasiūlymus, pasirinkite vieną iš toliau nurodytų kategorijų.

  • Švietimas 
  • Kultūra
  • Jaunimas 
  • Sportas

    Nuoroda: cofe-PART-2021-04-36

 

                                   Respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūris

             Jau antrus metus iš eilės respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ komandos renkasi į kasmetinį sambūrį. Šio sambūrio atsiradimą iniciavo Kretingos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ direktorė Zita Domarkienė.  Šiais metais susitikimas vyko Kauno r. Noreikiškės lopšelyje-darželyje „Ąžuolėlis“, kur dalyviai dalijosi gerąją patirtimi konferencijoje „Lyderyste grįsta vadovo ir pedagogo sąveika, siekiant vaiko ugdymosi sėkmės“. Mokytojai ir vadovai dalyvavo seminare „Pedagogų vertinamasis pokalbis darželyje: turinys ir organizavimo procesas“ pagal kvalifikacijos tobulinimo programą „Ikimokyklinio ugdymo mokytojų ugdomosios veiklos stebėsena ir vertinimas“. Į sambūrį susirinko didelis būrys dalyvių net iš 11 respublikos šveitimo įstaigų – Kretingos, Tauragės, Kauno rajono Noreikiškių, Kauno miesto, Vilniaus raj. Rudaminos, Vilkaviškio raj, Kybartų, Visagino, Gargždų, Šilutės, Nidos ir Jurbarko. Sambūrio metu buvo aptarti bendri ateities projektai ir darbai, meniškai buvo pristatytas respublikos lopšelių-darželių „Ąžuoliukas“ sambūrio himnas, susitarta dėl sekančio susitikimo.

                LL3 Neringa kūrybinė komanda kuria pokyčio projektą, kuris skirtas nuosekliam Neringos mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymui švietimo įstaigose.

Neringos kūrybinės komandos pokyčio projekto tema:
 
 
llti    vaikai

 

 UŽDAVINIAI:

1.Keliant mokytojų bendrąsias kompetencijas, suteikti mokiniams kokybiškesnį ugdymą.

2.Institucinė parama ir atskaitomybė mokytojų mokymuisi, eksperimentams, naujoviškai veiklai.

3.Tarpinstitucinis Mokytojų socialinio kapitalo stiprinimas

4.Ugdant(-is) mokinių atsakomybę bendradarbiavimas, kuriant naujas veiklas ir tradicijas.

5.Modernizuoti ugdymo(-si) erdves.

 

 

 

VYKDOMI PROJEKTAI, AKCIJOS, PARODOS

1. Vaikų piešininių akcija ir paroda "GRAŽI TU MANO, BRANGI TĖVYNĖ" - Organizatorius Nidos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas", projekto koordinatorės- lopšelio-darželio auklėtojos R.Bukauskienė, I.Miliūnė.

2. Nidos lopšelio-darželio "Ąžuoliukas" projektas "ŽUVININKAI MES ESME", projekto koordinatorė Ramunė Pečiukonytė.

3. Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas "LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2018" - Organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir   Respublikinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projekto koordinatorės - priešmokyklinio ugdymo pedagogė E.Petrėnienė, lopšelio-darželio auklėtoja R.Bukauskienė.

4. Respublikinis projektas „NEŽINAU KADA PUMPURAS GIMSTA, GILĖJ ĄŽUOLAS MIEGA - ŽINAU“ -  Organizatorius Tauragės lopšelis-darželis "Ąžuoliukas". Projekto koordinatorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramunė Pečiukonytė.

5. Sveikatingumo projektas "FUTBOLIUKO DRAUGIJA" - organizatorius Nidos lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

 

 

 

 

 

top